Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af:

Thea Maria Kristensen (Emma's mor) thea_maria_kristensen@hotmail.com.
Camilla Skaale (Lea's mor) camillaskaale@gmail.com
Lene Rosenberg (Naya's mor) lur.mobil@gmail.com


Præsentation fra bestyrelsesmedlem:
I Pinsekirkens Børnehave består bestyrelsen af tre medlemmer fra kirken (ejer), børnehavens leder og souschef, en medarbejderrepræsentant samt tre forældremedlemmer. Ejerdelen i bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift og udvikling.

I bestyrelsen oplever man som forældre en stor medindflydelse og mulighed for at være talerør for en meget engageret og stærk forældregruppe. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen hvor børnehavens ejere og ledelse ønsker et samspil og stor åbenhed omkring den måde børnehaven drives på.

Det nærvær og engagement man oplever i dagligdagen i Pinsekirkens Børnehave går igen i bestyrelsesarbejdet, der er præget af et udtrykt ønske om at skabe og udvikle en børnehave som gør en forskel.

Pinsekirkens Børnehave har klare værdier og holdninger som skaber et miljø, hvor børn trives og udvikles. Det er blandt andet det, sammen med nogle gode fysiske rammer og en høj medarbejdernormering, der gør at Pinsekirkens Børnehave, er efterspurgt hos forældre som ønsker lidt mere for deres børn.

Har du spørgsmål til Pinsekirkens Børnehave set fra forældresynsvinkel, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens forældrerepræsentanter. Ønsker du at være anonym, kan du ligge din klage/forslag/info i postkasse i første entre. Forældrebestyrelsen tømmer postkasse inden hvert bestyrelsesmøde.
  
 

Forældreinfo 

Forældreinfo December 2019

Glædelige jul til alle og godt nytår!

25-års jubilæum

d. 16. november 2020 har børnehaven 25-års fødselsdag. Da vil vi holde en gensynsdag for alle børn og personaler der har gået i Pinsekirkens Børnehave de sidste 25 år.Garderobe
Vi vil minde om:

*Forældre skal gå med i kælder hver eftermiddag når I henter jeres barn.  Opgaven for forældre er at, sørge for hat, vanter, vende flyverdragt, sætte støvler/sko på plads og se om der er skiftetøj.

Fint at begrænse tøjet lidt, så der er 2 ting af hver. Altså 2 par strømper, 2 bukser, 2 bluser, 2 par vanter osv.Jul/nytår

Vi har åbent for alle indtil d. 23.12. Denne dag har vi 7 børn tilmeldt.  Vi åbner igen torsdag d. 2.1. Dagene mellem jul og nytår er ingen børn tilmeldt til pasning og dermed har vi lukket.Foto

Næste år vælger vi en anden fotograf. Vi beklager, at han har skældt forældre ud som ikke ville købe hans billeder.
2020 kommer der en ny fotograf.  Styrket læreplan.

Vi har i personalet brugt to fredage på at arbejde med styrket læreplan. Bestyrelsen blev præsenteret for indholdet og personalet arbejder videre i det nye år.

 

Kan I have besøg eller vil I hjælpe os med…...

Vi tager gerne imod en indbydelse til at se jeres arbejdsplads, se en bondegård i kender, vi tager imod genbrugspapir, måske I kan hjælpe os med…
Vi takker for al god hjælp til at sy sofaer, ligge fliser, lave udekøkken, male legeplads, bage kage osv.Personale

Peter skal på barsel fra 14. januar til 10. marts. Vi har besluttet af flytte Majbritt ind for at hjælpe Ewa og Frederikke.
Majbritt vil blive savnet hos Haletudser.
Mona får hjælp af Anne Katrine til Haletudserne.
De faste voksne bliver i vores hus og vi har en del ekstra voksne i huset. Der er billeder af dem på den første opslagstavle. Men os faste voksne bliver ved med at danne den trygge og stabile voksen kontakt.Vuggestue.

Vi er godt i gang med at søge om at oprette vuggestue. Vi har sendt alle 3 ansøgninger ind og den sidste godkendelse kommer senest i april. Så alt tyder på at vi senest i april 2020 kan åbne vores egen vuggestue.
Tænk at det lykkes – med alle de bump vi har mødt på vores vej.Foto på blog

Når vi sætter foto på blog, sætter vi ikke et barns navn nedenunder. Det kan virke upersonligt og det beklager vi. Det skyldes data sikkerhed, for det må ikke være sådan at et foto og et navn kan kobles sammen og søges videre med.

 


Januar

I januar vil vi arbejde med dannelse ved at sætte ord på vores følelser og udvikle sociale kompetencer.Kommende arrangementer.

Til vores næste forældremøde har vi bestilt Karin Torp.

Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 16.00.

emnet er: 

Hvem bestemmer hjemme ved jer?

- med udgangspunkt i hvordan vi er sammen med vores barn og hvad det betyder for barnets udvikling og barndomsliv at voksne har lederskabet.

 

Når man har fornøjelsen at have et barn, er man konstant i udvikling, da barnet hele tiden møder en i sproget og alle følelser bliver berørt.

Emnet vil på en positiv måde tage pulsen på forældrerollen i dag på godt og svært.  Samt give bud på, hvad vi voksne kan være mere opmærksomme på og gøre i samværet.

 Samt hvordan børn opfatter voksnes måde at tale og være sammen på – også når der opstår konflikter og hvorfor et nej kan være det kærligste man kan sige til sit barn.

 

Foredraget vil være krydret med mange dagligdags eksempler og give lattermusklerne motion og hjernen noget at tænke over.

 

Mød gerne op både mor og far, da det bliver svært at genfortælle foredraget til den der bliver hjemme.

 

Karin Torp; socialpædagog med eget konsulentfirma. Har bl.a. arbejdet i forskellige institutioner og mange år med familiebehandling. Underviser forskellige faggrupper i kommunikation, børns udvikling og personaleudvikling.

 

Vi håber at alle forældre deltager, da hun er dyr, dygtig og kompetent foredragsholder. Sæt kryds i kalenderen.

 

Med venlig hilsen

Ewa, Majbritt, Mona, Peter, Pernille, Preben, Majbritt og Helena


Billeder fra julefrokost 2012 
Pinsekirkens Børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - E-mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - Tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net