Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af:

Thea Maria Kristensen (Emma's mor) thea_maria_kristensen@hotmail.com.
Camilla Skaale (Lea's mor) camillaskaale@gmail.com
Lene Rosenberg (Naya's mor) lur.mobil@gmail.com


Præsentation fra bestyrelsesmedlem:
I Pinsekirkens Børnehave består bestyrelsen af tre medlemmer fra kirken (ejer), børnehavens leder og souschef, en medarbejderrepræsentant samt tre forældremedlemmer. Ejerdelen i bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift og udvikling.

I bestyrelsen oplever man som forældre en stor medindflydelse og mulighed for at være talerør for en meget engageret og stærk forældregruppe. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen hvor børnehavens ejere og ledelse ønsker et samspil og stor åbenhed omkring den måde børnehaven drives på.

Det nærvær og engagement man oplever i dagligdagen i Pinsekirkens Børnehave går igen i bestyrelsesarbejdet, der er præget af et udtrykt ønske om at skabe og udvikle en børnehave som gør en forskel.

Pinsekirkens Børnehave har klare værdier og holdninger som skaber et miljø, hvor børn trives og udvikles. Det er blandt andet det, sammen med nogle gode fysiske rammer og en høj medarbejdernormering, der gør at Pinsekirkens Børnehave, er efterspurgt hos forældre som ønsker lidt mere for deres børn.

Har du spørgsmål til Pinsekirkens Børnehave set fra forældresynsvinkel, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens forældrerepræsentanter. Ønsker du at være anonym, kan du ligge din klage/forslag/info i postkasse i første entre. Forældrebestyrelsen tømmer postkasse inden hvert bestyrelsesmøde.
  
 

Forældreinfo 

Forældreinfo    november 19.


Børn.

Vores logo viser glade børn. Dem har vi mange gode oplevelser med. Tak for lån af Jeres barn. På TV2 har vi kunnet se et program der hedder: ”Eksperimentet med vores børn”. Det er skræmmende at se at børn går rundt uden at voksne opdager deres behov. Jeg kan ikke sige, at vi ikke har travlt og især ved sygdom osv. Men jeg kan sige med ro i hjertet, at vores børn har mere voksen kontakt end det der bliver vist i dette program. I er altid velkommen til at blive en dag og se hvad ser sker. Når der kommer nye voksne i vores hus, siger de alle sammen, at der hvor I er anderledes end andre børnehaver, er at I har nærkontakt med børnene, I taler med børnene, I taler sammen ved bordet. Altså nærvær med det enkelte barn. Tankevækkende!

Kommende arrangementer.

Vi planlægger kommende arrangementer for det første halve år i 2020. Skriv dem ind i jeres kalender, så I ved hvornår disse ting sker. Alle der er tilmeldt mail–service(ved ændringer på hjemmesiden) får mail om dette. Får du ikke en mail, skal du give din mail til Helena. Der er datoer for alle arrangementer indtil september også Marbæk og sommerfest/arbejdsdag. Se nederst på denne side.

Venteliste og nye børn til april

Til april skal vi sige farvel til 18-20 skolebørn. I december måned deler jeg pladser ud til hele 2020. Vi forventer at få fyldt op. Vores venteliste er denne gang dejlig lang. De fleste bliver skrevet op på grund af jeres reklame. Vi takker for jeres pæne ord. Vi vil gerne have endnu flere på venteliste, så kender I nogen må de gerne ringe og muligheden findes for at få en plads.

Jul/nytår

Vi har åbent for alle indtil mandag d. 23.12 kl. 17.00 og åbner igen torsdag d. 2.1 kl. 6.30. Dagene mellem jul og nytår er ingen børn tilmeldt nødpasning, så der har vi lukket.

Hjemmeside/blog

Husk hver dag at se billeder og info på blok.

Blækspruttestuens blog: http://blaekspruttestuen.blogspot.dk/
Her kan du læse om hverdagen på blæk og se billeder fra stuen.
 

Giraf stuens blog: http://girafstuen.blogspot.dk/
Her kan du læse om hverdagen på giraf og se billeder fra stuen.

 

 

Tryk på link på hjemmesiden – forsiden -højre side. Her står om barnet skal på tur næste dag, om de har maddag osv.  Der er også billeder som fortæller hvad jeres barn har lavet i dag. Måske kan du slippe for at smøre madpakker!

Julearrangementer i børnehaven.

Forældre og søskende er velkommen til julehygge i børnehaven fredag d. 13. december kl. 14.00 til 15:30.

Program bliver:
kl. 14.00 forældre kan komme. Der er æbleskiver i hallen og juleklip på stuerne. Julemanden(sig til hvis I kender en god julemand) kommer med slikposer.
Kl.15:00 går vi ind i kirken og jeres børn vil synge julesange for jer og I skal synge julesange sammen med os. Vi slutter af med at danse ”Nu er det jul igen” ud af kirken og så nærmer det sig, at det bliver weekend.

Forældre, bedste og søskende er velkommen til at deltage i vores julegudstjeneste onsdag d. 18. december kl. 10.

 

Dannelse

I oktober måned havde vi fokus på dannelse. Vi øvede os i at sige godmorgen til hinanden og farvel og tak for i dag når vi går hjem igen. I november måned vil vi sætte fokus på bræt spil. Det at spille vendespil, ludo, osv. Sidde sammen ved et bord og spille. Tale sammen. Spille efter regler. Vente på tur. Megen god dannelse i at spille. Kære forældre – lad os arbejde sammen om dannelse. I kan også spille derhjemme og fortsætte arbejdet med at sige godmorgen og farvel.

Personale

Vores personaler er der intet nyt om. Andet end vi er meget taknemmelige over deres gode indsats, deres personligheder og alt hvad de bidrager med.

Børnenes fødselsdag
Vi fejrer gerne børnefødselsdag – også på dagen. Også gerne hjemme hos jer, hvis I vil det. Vi spiser det der bliver serveret med kage, frugt osv. Men vi ønsker IKKE at få en slikpose med i hånden. Begrundelsen er, at børnene ikke kan gå hjem med en slik pose i hånden, de kommer i børnehave med slik(kun til dem som også har været afsted), kommer de hjem med slik er der tit søskende som ikke må få slik, mange familier har fredags slik og ønsker at skære ned på sukker. Så ingen slik pose på vej ud af døren.

Medarbejdersamtale.

Vi har afholdt medarbejdersamtaler med al fast personale. Det er godt og udviklende for vores hus, at høre om livet blandt kollegaer og på stuerne. Heldigvis er vi meget sammen i hverdagen og dog kender ledelsen ikke alt fra hverdagen. Stemningen og vores arbejdsmiljø er godt. Vi er meget optaget af personalets vel.

Vuggestue

Som vi tidligere har informeret om, ønsker vi fortsat at have en vuggestue. Vi har sendt første ansøgning af sted og skal have 3 ansøgninger afsted inden vi kan begynde at have vuggestue.

Kommende arrangementer.

Torsdag d. 16. november    Børnehavens fødselsdag. 24 år.

Mandag d. 18. november    Fejrer vi børnehavens fødselsdag. Om formiddagen for børn og forældrekaffe fra 14.30 til 16.00.
 

Tirsdag d. 3. december     Børnejulefrokost. Ingen madpakker – kun formiddagsmad
 

Fredag d. 13. december.     Julearrangement fra 14.00 til 15.30. For forældre og søskende.
 

Onsdag d. 18. december     Gudstjeneste for alle kl. 10.

 

Kommende arrangementer i Pinsekirkens Børnehave 2020

Onsdag d. 22 januar - Forældrekaffe 14.30 – 16.00

Fredag d. 21. februar – Fastelavn – kom udklædt.

Fredag d. 28. februar - Personalet tager på personaledag kl. 12.00. Forældre og vikarer overtager pasning af børn.

Tirsdag d. 31. marts - Afslutning for skolebørn og "flytte" farvel til frøer/haletudser børn

Torsdag d. 2. april - Påskefrokost - ingen madpakker denne dag - kun formiddagsmad.

Søndag d. 10. maj - Mors dag - børnene laver gave inden dagen

Tirsdag d. 19. maj - Forældremøde kl. 16.00 - 18.00 med valg til forældrebestyrelsen -   aftensmad kl. 18.00

Fredag d. 22. maj – Nødpasning tilmelding senest d. 15-4.

Torsdag d. 4. juni - forældrekaffe 14.30 – 16.00

Fredag d. 5. juni - Fars dag - børnene laver gave inden

Fredag d. 5. juni – grundlovsdag - Lukket

                   Juni- Grundlovsarrangement

Fredag d. 12. juni - sommerfest/arbejdsdag fra kl. 13 - 18

Uge 26 - d. 22. - 26. juni - Emneuge

25+26+27 august - Marbækdage - Bussen kører hver morgen kl. 9.00 og vi er hjemme igen kl. 15.00                                     

Torsdag d. 27 august – Forældrekaffe i Marbæk kl. 14.30 - 15.30

 

Tirsdag den 8. september - bedsteforældredag på blæk

Onsdag den 9 september – bedsteforældredag på frø/haletudser

 

 

Med venlig hilsen

Ewa, Frederikke, Mona, Peter, Pernille, Preben, Majbritt og Helena


Billeder fra julefrokost 2012 
Pinsekirkens Børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - E-mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - Tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net