Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af:

Thea Maria Kristensen (Emma's mor) thea_maria_kristensen@hotmail.com.
Camilla Skaale (Lea's mor) camillaskaale@gmail.com
Lene Rosenberg (Naya's mor) lur.mobil@gmail.com


Præsentation fra bestyrelsesmedlem:
I Pinsekirkens Børnehave består bestyrelsen af tre medlemmer fra kirken (ejer), børnehavens leder og souschef, en medarbejderrepræsentant samt tre forældremedlemmer. Ejerdelen i bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift og udvikling.

I bestyrelsen oplever man som forældre en stor medindflydelse og mulighed for at være talerør for en meget engageret og stærk forældregruppe. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen hvor børnehavens ejere og ledelse ønsker et samspil og stor åbenhed omkring den måde børnehaven drives på.

Det nærvær og engagement man oplever i dagligdagen i Pinsekirkens Børnehave går igen i bestyrelsesarbejdet, der er præget af et udtrykt ønske om at skabe og udvikle en børnehave som gør en forskel.

Pinsekirkens Børnehave har klare værdier og holdninger som skaber et miljø, hvor børn trives og udvikles. Det er blandt andet det, sammen med nogle gode fysiske rammer og en høj medarbejdernormering, der gør at Pinsekirkens Børnehave, er efterspurgt hos forældre som ønsker lidt mere for deres børn.

Har du spørgsmål til Pinsekirkens Børnehave set fra forældresynsvinkel, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens forældrerepræsentanter. Ønsker du at være anonym, kan du ligge din klage/forslag/info i postkasse i første entre. Forældrebestyrelsen tømmer postkasse inden hvert bestyrelsesmøde.
  
 

Forældreinfo 

Forældreinfo Marts 2020.

 

Vi vil gerne sige en stor tak til forældre og børn som skal begynde i skole. Tak for samarbejdet med jer. Vi ønsker jer alt det bedste i livet fremover. Vi kommer til at savne jer. Vi siger farvel til 18 skolebørn. Vi har kendt jer i mange år. Underligt at sige farvel, selvom det er naturligt og rigtigt at jeres børn nu er klar til skole.
Der kommer til at begynde mange nye børn i den kommende tid. Tak fordi I hjælper med at tage pænt imod dem.

 

 

Personalefredag

 

Fredag d. 28-2-20. kl. 12.00 kørte personalet på personaledag. Vi fik i år arbejdet med styrket pædagogisk læreplan, hvordan kan vi understøtte læring, hvordan evaluerer vi bedst vores hverdag, så vores børn lærer mest og bedst. Vi fik arbejdet med mål for 2020 og evaluerede vores mål for 2019. Derudover blev vi også forkælet med god mad og en samarbejdsaktivitet hos Escape Room.

 

 

Personale
Peter er på barsel. Vi glæder os til at få Peter retur d. 10. Marts.

Vi har ændret lidt på rengøringen. Vi har fået fat på 2 voksne damer som i mange år har gjort rent på Scandic Hotel.

Vi har flere studerende, praktikanter, støttetimer og dermed har vi mange nye ansigter i huset. Vi søger 3 nye medhjælpere. Vi forsøger at informere på tavlen i den første entre, så I kan følge med i hvem der er sammen med jeres barn. Heldigvis for mig, som elsker tryghed, er vores faste skare stadig den samme. Vi har de samme faste voksne, som vi alle er meget trygge ved.

 

Psykolog
Vi har haft besøg af psykolog Pernille Brunbech. Hun har givet sparring til personalet om alle de børn som fortsat går i vores børnehave efter 1 april. Dette for at sikre, at alle vores børn får den bedste udvikling og trivsel.

Økonomi

 

Vores økonomi for 2019 endte med et positivt resultat. Så vores egenkapital er steget. Egenkapitalen vil vi betale pavillonen med. Vi forventer, at vi samlet set får en udgift på 1,3 mio ved køb og etablering af vuggestue og pavillon.

 

 

Forældremøde Tirsdag d. 19-5 kl. 16.00

Vi har inviteret Karin Torp. En dygtig foredragsholder.
Emnet er dagligdagsstunder, som har så stor betydning.
Vi ville så gerne, hvis I alle sammen kom. Bestil en barnepige og kom begge to. Vi kan alle lære noget denne aften. Er jeres barn på vej i skole, kan I godt få lov at komme med.

Til forældremødet skal vi have valgt medlemmer til forældrebestyrelsen. Tre medlemmer skal vælges. Der er god mulighed for at opstille. Alle med børn i børnehave eller vuggestue kan opstille.


Nyt om Børn////Venteliste.

 

Med de ældste børn kunne vi ønske os at besøge et plejehjem, virksomhed, forældre på deres arbejdsplads. Det skal give børnene et kendskab til livet uden for børnehaven.

Børnemiljø- børnene er blevet spurgt om at tage et billede af deres yndlings legetøj, deres hyggekrog, de er blevet spurgt om de kan lide at være i børnehave og om de kan finde en voksen som kan hjælpe.

 

 

Vi arbejder meget med at udvikle sproget. Når sproget skal øves, er det godt at italesætte alt hvad vi gør, gentage det barnet siger, læse bøger, benævne ting vi bruger, sætte ord på hvad vi ser. Alt sammen noget i også kan gøre derhjemme.

 

Vi takker meget for jeres reklame for
børnehaven. De fleste børn som bliver skrevet op er familier/børn som I kender. Tak for det.

Vi er nået meget langt med at få børnehave og vuggestue helt fyldt op. Men en eller to kan lige nå det endnu.  

Vi ønsker stadig flere børn på ventelisten til de kommende år.

 

Vuggestue
I Pinsekirkens Børnehave opretter vi en vuggestue. Det opdagede alle da vi lukkede parkeringspladsen. Navnet bliver fremadrettet Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue. Vi vil som grundnormering have

 

24 børn på blæk med 2 pædagoger (Peter og Ewa) og 1 medhjælper.
20 børn på frø stuen med 1 pædagog (Preben) og 1 pædagogisk Assistent (Pernille) og 1 medhjælper.
16 børn i vuggestuen med 2 pædagoger (Majbritt og Mona) og 2 medhjælpere.
Vi har Frederikke som medhjælper og søger 3 nye.

Vi vil inden åbning af vuggestue sende nyhedsbrev ud om hvordan den nye hverdag kommer til at se ud.
Vi vil invitere til åbent hus i pavillon/vuggestue.

Kommende arrangementer 2020. Kan ses på hjemmeside og liste kan hentes i Børnehaven på opslagstavlen.

Torsdag d. 19. marts kl.17-19 holdes pyjamas party for kommende skolebørn. Kun for de børn som stopper 1.4.

 

Tirsdag d. 31. marts.  Afslutnings forældrekaffe fra kl. 14:00 for både frø/haletudse og blæk.

Torsdag d. 2. april.  Påske æg jagt. Husk både madpakker og formiddagsmad. Vi aflyser påskefrokost, da mange nye børn er begyndt dagen før. Beklager

Søndag d. 10. maj - Mors dag - børnene laver gave inden dagen

Tirsdag d. 19. maj - Forældremøde kl. 16.00 - 18.00 med valg til bestyrelse - aftensmad kl 18.00

Fredag d. 22. maj - Nødpasning - tilmelding senest 15-4 . Nødpasning betyder, at vi kun har åbent for de børn som tilmelder sig nødpasning på den blanket som bliver delt ud til alle forældre.

AFLYST --Torsdag d. 4. juni - Forældrekaffe 14.30 - 16.00 - AFLYST

Torsdag d. 4. juni - Grundlovsarrangement med selvejende og private børnehaver. Arrangementet skal i år være hos os.

Fredag d. 5. juni - Grundlovsdag - lukket i børnehaven. Fars dag - børnene laver gave inden
 

Fredag d. 12. juni - Sommerfest/ arbejdsdag fra kl. 13.00-18.00 

Uge 26 - d. 22. - 26. juni - Emneuge

D. 25 + 26 + 27 august - Marbækdage - Bussen kører hver morgen kl. 9.00 og vi er hjemme igen kl. 15.00

Torsdag d. 27. august - Forældrekaffe i Marbæk kl. 14.30 - 15.30

Tirsdag d. 8. september - Bedsteforældredag på Frø / Haletudser

Onsdag d. 9. september - Bedsteforældredag på Blæk 


 

 

Med venlig hilsen

Ewa, Frederikke, Mona, Peter, Pernille, Preben, Majbritt og Helena


Billeder fra julefrokost 2012 
Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - helena@pinsekirkensbornehave.dk - 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net