Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af:

Thea Maria Kristensen (Otto Emil's og Emma's mor) thea_maria_kristensen@hotmail.com.
Claus Elo Jensen (Mie's far) clauselo6700@gmail.com.
Uffe Lundgaard (Fleix's far) uffelundgaard@me.com.


Præsentation fra bestyrelsesmedlem:
I Pinsekirkens Børnehave består bestyrelsen af tre medlemmer fra kirken (ejer), børnehavens leder og souschef, en medarbejderrepræsentant samt tre forældremedlemmer. Ejerdelen i bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift og udvikling.

I bestyrelsen oplever man som forældre en stor medindflydelse og mulighed for at være talerør for en meget engageret og stærk forældregruppe. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen hvor børnehavens ejere og ledelse ønsker et samspil og stor åbenhed omkring den måde børnehaven drives på.

Det nærvær og engagement man oplever i dagligdagen i Pinsekirkens Børnehave går igen i bestyrelsesarbejdet, der er præget af et udtrykt ønske om at skabe og udvikle en børnehave som gør en forskel.

Pinsekirkens Børnehave har klare værdier og holdninger som skaber et miljø, hvor børn trives og udvikles. Det er blandt andet det, sammen med nogle gode fysiske rammer og en høj medarbejdernormering, der gør at Pinsekirkens Børnehave, er efterspurgt hos forældre som ønsker lidt mere for deres børn.

Har du spørgsmål til Pinsekirkens Børnehave set fra forældresynsvinkel, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens forældrerepræsentanter. Ønsker du at være anonym, kan du ligge din klage/forslag/info i postkasse i første entre. Forældrebestyrelsen tømmer postkasse inden hvert bestyrelsesmøde.
  
 

Forældreinfo 

Forældreinfo      Marts 2019.

 

Velkommen til nye børn og jeres familie. I den næste tid frem til juni, vil der jævnligt være børn der begynder.

Vi vil også sige en stor tak til forældre og børn som skal begynde i skole. Tak for samarbejdet med jer. Vi ønsker jer alle det bedste i livet fremover. Vi kommer til at savne jer. Vi siger farvel til 17 skolebørn.

 

 

Personalefredag

 

Fredag d. 1. marts. kørte personalet på personalefredag. Vi arbejdede med mål for 2019 og evaluerede vores mål for 2018. Bestyrelsen skal godkende vores mål og derefter kommer de på hjemmesiden. Derudover kom vi i gang med styrket læreplan, vi legede tegn og gæt og vi blev forkælet med god mad. Så vi fik fagligt input og grinede sammen.

 

 

Personale

Peter er på barsel. Peter er blevet far for første gang. Og skønt for Peter at han kan have barsel i 14 dage og lidt ferie oveni.

Preben har gemt barsel fra et af hans børn og det vil han bruge nu sammen med sin familie, som vil rejse ud af Esbjerg. Det betyder at han er væk fra 25. marts til 29. april.

 

Forældremøde

Vi har flyttet forældremødet til kl. 16-18. Kl 18 serverer vi aftensmad. Tirsdag d. 21. maj.
Vi ville så gerne hvis I alle sammen kom.

Der vil være pasning for alle børn fra 16-18. Søskende er velkommen hvis de kan klare sig selv.
Til forældremødet skal vi have valgt medlemmer til forældrebestyrelsen. Tre medlemmer skal vælges. 2 af vores nuværende bestyrelse genopstiller ikke, da deres børn skal i skole. Der er god mulighed for at opstille.
Emnet for forældremødet er ikke fastsat endnu! Har du et emne som vi skal behandle så sig det til Helena eller Mona.
Vi skal høre om styrket læreplan og hverdagen og stuerne plejer at vise noget fra huset!!

Venteliste.

Vi takker meget for jeres reklame for børnehaven. De fleste børn som bliver skrevet op er familier/børn som I kender. Tak for det.

Alle pladser er desværre ikke besat i 2019. Så vi har fortsat brug for jeres hjælp. Hvad kan vi gøre bedre? Kom gerne med forslag. Kender I et par forældre – så kan de lige nå at få en plads til deres barn i 2019.

Vi ønsker stadig flere børn på ventelisten til de kommende år.


Lukkedage

I Pinsekirkens Børnehave har vi 2 lukkedage. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag= fredag d. 31. maj. Grundlovsdag er den anden lukkedag= onsdag d. 5. juni. Husk disse to lukkedage.

 

Vi spørger hvornår I holder ferie i sommerferien og andre ferieuger. Vi opfordrer jer forældre til at holde ferie sammen med jeres børn. I alle ferier kæmper vi noget med at mange flere børn holder fri end I skriver og det betyder at selvom vi laver en meget skrabet arbejdsplan har vi overforbrug af timer i ferier. Så endnu en opfordring til at melde ferie når I holder ferie.

 

Borg fonden.
Vi har fået 14.000 kr. fra borg fonden til at uddele bibler. Så alle børn i Pinsekirkens Børnehave får en børnebibel. Pengene er ikke taget fra driften, men givet som en ekstra bevilling kun til dette formål. Vi fik også 300.000 kr. til en medarbejders løn til en vuggestue. Men disse penge har vi måttet sende tilbage når vuggestue ikke blev til noget.

 

Rengøring

Vi har unge piger som gør rent i Børnehaven. Det skifter lidt hvem de er. Så møder I en ung pige efter 15.30 er det nok vores rengøringspige.
 

Styrket læreplan

Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev der i 2017 bestemt at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan. Den styrkede læreplan er et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer som beskriver hvordan man etablerer et pædagogisk læringsmiljø hele dagen. Den styrkede pædagogiske læreplan består af 9 fælles pædagogiske grundlag og 6 læreplans temaer.

Vi finder det fagligt spændende at arbejde med læreplaner, da det højner vores faglighed.

 

Hvem passer vores børn?

Flere af jer har nok set, hvem passer vores børn, på dr.dk. Chokerende at se!!!!!!!!

Her ses børn som ikke bliver stimuleret og som er meget overladt til sig selv. Vores børn er ikke overladt til sig selv som de viser i denne udsendelse. Men jeg kan godt ønske mig flere personaletimer i ydertimer. Vi har travlt, men vi vægter igen og igen at se det enkelte barn.

 

Vuggestue
Vi har sagt at vi ønskede at oprette en vuggestue. Desværre fik vi sat en stopper for det fra kirken, som ikke på nuværende tidspunkt, ønsker at vi sætter en pavillon op på deres grund. Selvom vi havde aftalt dette med kirken tidligere.

Skuffelsen er stor blandt os personale og i bestyrelsen og vi overvejer hvad næste skridt skal være! Hvordan kan vi være troværdige om vores fremtidsplaner? Hvordan kan vi fastholde dygtige og engagerede personaler når vuggestue som udviklingspunkt blev fjernet fra os?

Hvad skal vi nu?
Ønsket om at oprette vuggestue opstod da:
*Vi kun i dag har pædagoger ansat og vi har rent økonomisk også brug for medhjælpere.
*Forældre ønsker vuggestue.
*Børn under 3 år giver en andet tilskud og en god fordeling mellem børn over og under 3 år vil være økonomisk god for børnehaven.
*Flere personaler har brug for nye udfordringer og vuggestue i eget hus var en god udfordring i kendte rammer.
Hvad gør vi nu? Når vuggestue ikke er realistisk lige nu. Dette overvejer vi noget i personalegruppen og I bestyrelsen.
Vores økonomi bliver presset når vi ikke længere kan have vippenormering og vi kun er pædagoger. Dette arbejder bestyrelsen også med. Vi har opsparet en stor egenkapital, så vi bliver ikke væltet.

 

Datoer til kalenderen:

Vi har fastsat datoer for forældre arrangementer, som er gode at have i kalenderen allerede nu.

Kommende arrangementer 2019. Kan ses på hjemmeside og liste kan hentes i Børnehaven på opslagstavlen.


Onsdag d. 27. marts holder vi pyjamas fest for alle kommende skolebørn. Fra 17-19.


Fredag d. 29. marts.  Afslutnings forældrekaffe fra kl. 14:00 for både giraf og blæk.

 

Torsdag d. 11. april.  Påskefrokost. Husk ikke madpakker. Kun formiddagsmad.

Tirsdag d. 21. maj. Forældremøde kl. 16-18 med valg til forældrebestyrelsen og styrket læreplan og vores hverdag og ???
Kl. 18 aftensmad.

 

Tirsdag d. 4. juni.  Forældrekaffe kl. 14:30 til 15:30
 

Torsdag d. 6. juni. Grundlovsdags arrangement med alle private og selvejende børnehaver i Esbjerg.

 

 

Fredag d. 7. juni Sommerfest/arbejdsfredag kl. 15-18. Derefter aftensmad.

 

Uge 25 - 17 til 21. juni.  Emneuge

10, 11 og 12.september.  Marbæk. Bussen kører kl. 9. Vi er hjemme igen kl. 15. Torsdag d. 12. september har vi forældrekaffe i Marbæk.

Med venlig hilsen

Ewa, Susanne, Mona, Peter, Pernille, Preben, Majbritt og Helena


Billeder fra julefrokost 2012 
Pinsekirkens børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net