Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af:

Thea Maria Kristensen (Otto Emil's og Emma's mor) thea_maria_kristensen@hotmail.com.
Claus Elo Jensen (Mie's far) clauselo6700@gmail.com.
Uffe Lundgaard (Fleix's far) uffelundgaard@me.com.


Præsentation fra bestyrelsesmedlem:
I Pinsekirkens Børnehave består bestyrelsen af tre medlemmer fra kirken (ejer), børnehavens leder og souschef, en medarbejderrepræsentant samt tre forældremedlemmer. Ejerdelen i bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift og udvikling.

I bestyrelsen oplever man som forældre en stor medindflydelse og mulighed for at være talerør for en meget engageret og stærk forældregruppe. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen hvor børnehavens ejere og ledelse ønsker et samspil og stor åbenhed omkring den måde børnehaven drives på.

Det nærvær og engagement man oplever i dagligdagen i Pinsekirkens Børnehave går igen i bestyrelsesarbejdet, der er præget af et udtrykt ønske om at skabe og udvikle en børnehave som gør en forskel.

Pinsekirkens Børnehave har klare værdier og holdninger som skaber et miljø, hvor børn trives og udvikles. Det er blandt andet det, sammen med nogle gode fysiske rammer og en høj medarbejdernormering, der gør at Pinsekirkens Børnehave, er efterspurgt hos forældre som ønsker lidt mere for deres børn.

Har du spørgsmål til Pinsekirkens Børnehave set fra forældresynsvinkel, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens forældrerepræsentanter. Ønsker du at være anonym, kan du ligge din klage/forslag/info i postkasse i første entre. Forældrebestyrelsen tømmer postkasse inden hvert bestyrelsesmøde.
  
 

Forældreinfo 

Forældreinfo    November 18

Børn.

Vores logo viser glade børn. Dem har vi mange gode oplevelser med. En sjov historie. En af børnene sagde til en voksen. Du lugter som en mormor. Den voksne spurgte: ”er det godt eller skidt”. Barnet siger det er godt.


Kommende arrangementer.

Vi er i gang med at planlægge kommende arrangementer for det første halve år i 2019. Skriv dem ind i jeres kalender, så i ved hvornår disse ting sker. Alle der er tilmeldt mail–service(ved ændringer på hjemmesiden) får snart en mail om dette. Ønsker du at få mail, skal du give din mail til Helena. Der er datoer for alle arrangementer indtil september, også Marbæk og sommerfest/arbejdsdag.
Vi har ændret lidt i nogle af vores arrangementer.
Forældremøde er fra 16-18 med efterfølgende let aftensmad. Fra kl. 16-18 er der børnepasning for børnehavebørn og søskende som er over 3 år. Dette for at flere forældre kan deltage.

Sommerfest/arbejdsfredag er rykket til juni. Da siger flere forældre at vi ikke får regnvejr. Vi satser på den viden.

Venteliste og nye børn til april

Til april skal vi sige farvel til 20 skolebørn. I december måned går jeg i gang med at få de pladser fyldt op. Vores venteliste er denne gang ikke fyldt op, som det ser ud lige nu. Så vi vil gerne have flere på ventelisten. De fleste bliver skrevet op på grund af jeres reklame. Vi takker for jeres pæne ord og satser fortsat på jeres reklame.


Jul/nytår

Vi har åbent for alle indtil fredag d. 21.12 kl. 16 og åbner igen onsdag d. 2.1 kl. 6:30. Dagene mellem jul og nytår skal børnene tilmeldes til pasning. Vi har åbent i det tidsrum vi aftaler med forældre. Men kun for de tilmeldte børn. Har du brug for pasning skal du sige det til Helena.


Hjemmeside/blog

Husk hver dag at se billeder og info på blok.

Blækspruttestuens blog: http://blaekspruttestuen.blogspot.dk/
Her kan du læse om hverdagen på blæk og se billeder fra stuen.
 

Giraf stuens blog: http://girafstuen.blogspot.dk/
Her kan du læse om hverdagen på giraf og se billeder fra stuen.

 

 

Tryk på link på hjemmesiden – forsiden. Her står om barnet skal på tur næste dag. Om de har maddag. Om de går til gymnastiksal osv.  


Julearrangementer i børnehaven.

Forældre, bedste og søskende er velkommen til at deltage i vores julegudstjeneste onsdag d. 19. december kl 10. Børnehave børnene får risengrød efter gudstjenesten.

Fredag d. 14. december kl. 14 til 15.30 har vi fælles julehygge med juleklip, æbleskiver, måske en julemand og jeres barn vil synge julesange mens vi sidder inde i kirken.

 

 

Personale

 

Vi har i denne periode flere praktikanter. Vi forsøger at få billeder og navne op i hallen, så I kan følge med. Brug os faste til snak og kontakt med jer som forældre.Medarbejdersamtale.

Vi har afholdt medarbejdersamtaler med al fast personale. Det er godt og udviklende for vores hus, at høre om livet blandt kollegear og på stuerne. Heldigvis er vi meget sammen i hverdagen og dog kender ledelsen ikke alt fra hverdagen. Stemningen og vores arbejdsmiljø er godt. Vi er meget optaget af personalets vel.

 

 

Pavillon og vuggestue

Som nogle af jer ved har vi et stort ønske om at udvide med en vuggestue. Nu har kirken købt grunden hvor vi har legeplads. Den grund er ejet at kommunen og kirken har købt ca halvdelen af grunden hvor legepladsen er. Vi har før været meget tæt på at købe en anden børnehave for at have vuggestue som en del af vores tilbud.

Men nu tyder det på at vi kan lykkes.

Vi er i gang med at undersøge og søge om at opstille en pavillon på parkeringspladsen mellem kirken og legepladsen. Hvor vi vil have en mindre vuggestue afdeling. Hvilken dato vi kan lykkes med dette, ved vi ikke endnu.

 

 

Fredag – legetøj

Hver fredag må alle børn gerne tage et stykke legetøj med. Ikke Ipad og sminke og noget der larmer for meget. Forældre og børn skal selv lede efter det. Tag ikke ynglings… med for det kan blive væk eller gå i stykker.

 

 

Styrket læreplan

Regeringen har vedtaget en ny læreplan. De kalder det styrket læreplan. I 2020 skal vi være færdige med at implementere en ny styrket læreplan.

Nye fokus punkter er:
1. at børn skal lære/lege hele dagen med bevidst fokus fra personalet om hvad barnet lærer,

2. om vores evaluering

3. der er fokus på leg

4. Børnenes perspektiv og stemme skal høres

5. Børnefællesskaber er afgørende

6. Forældresamarbejde

7. Børn i udsatte positioner skal inkluderes

 

 

Vippenormering

Esbjerg kommune har indskærpet at vi aldrig må have mere end 48 børn indskrevet. Tidligere har vi vippet i antallet af børn. Så vi i jan, febr og marts begyndte at tage børn ind. 1 april stoppede alle børn der skulle i skole. I år 20 børn. Da vi ønsker en rolig indkøring har vi kun haft 5 børn der begyndte den samme dag. Nogle børn begyndte i januar fordi de fyldte 3 år i januar osv.
Desværre er denne mulighed forsvundet.
Så fra dette forår kan vi kun tage et nyt barn ind når et andet barnet er stoppet. Dette er en tydelig foringelse af vores vilkår. Som vi desværre ikke er lykkes i at komme udenom. Det betyder at vores økonomi igen bliver presset. Bestyrelsen har næste møde 3-12 hvor vi skal se på budget for næste år.

 

 

Foto

Dumke fra Oksbøl var i børnehaven for at tage billeder. Når de har billederne klar, kommer de i børnehaven, hvor I kan købe. Jeg ved at i venter. Jeg har rykket for en dato. Så snart datoen er på plads, skriver jeg den på bloggen og på tavlen i børnehaven.

 

 

Kommende arrangementer. Kan ses på hjemmeside.

 

 

 

Med venlig hilsen

Ewa, Susanne, Mona, Peter, Pernille, Preben, Majbritt og Helena


Billeder fra julefrokost 2012 
Pinsekirkens børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net