Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af:

Thea Maria Kristensen (Emma's mor) thea_maria_kristensen@hotmail.com.
Camilla Skaale (Lea's mor) camillaskaale@gmail.com
Lene Rosenberg (Naya's mor) lur.mobil@gmail.com


Præsentation fra bestyrelsesmedlem:
I Pinsekirkens Børnehave består bestyrelsen af tre medlemmer fra kirken (ejer), børnehavens leder og souschef, en medarbejderrepræsentant samt tre forældremedlemmer. Ejerdelen i bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift og udvikling.

I bestyrelsen oplever man som forældre en stor medindflydelse og mulighed for at være talerør for en meget engageret og stærk forældregruppe. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen hvor børnehavens ejere og ledelse ønsker et samspil og stor åbenhed omkring den måde børnehaven drives på.

Det nærvær og engagement man oplever i dagligdagen i Pinsekirkens Børnehave går igen i bestyrelsesarbejdet, der er præget af et udtrykt ønske om at skabe og udvikle en børnehave som gør en forskel.

Pinsekirkens Børnehave har klare værdier og holdninger som skaber et miljø, hvor børn trives og udvikles. Det er blandt andet det, sammen med nogle gode fysiske rammer og en høj medarbejdernormering, der gør at Pinsekirkens Børnehave, er efterspurgt hos forældre som ønsker lidt mere for deres børn.

Har du spørgsmål til Pinsekirkens Børnehave set fra forældresynsvinkel, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens forældrerepræsentanter. Ønsker du at være anonym, kan du ligge din klage/forslag/info i postkasse i første entre. Forældrebestyrelsen tømmer postkasse inden hvert bestyrelsesmøde.
  
 

Forældreinfo 

Forældreinfo      Maj 2019.

Velkommen til nye børn og jeres familie. Vi er så taknemmelige for vores hverdag i Børnehaven, hvor vi har en god og tryg hverdag med ro og smil. Vi har lavet en reklamefilm, da vi har ledige pladser. Derfor har vi fået lavet en fin film og lagt den på flere sociale medier, for at øge kendskabet til vores børnehave. Vi takker for al den reklame I gør for os. Kender I et barn der mangler god pasning, har vi en ledig plads. Har I forslag til hvad vi skal ændre/arbejde med i forhold til at øge vores ry, hører vi også gerne fra jer. For vi lærer gerne nyt for at blive ved med at være en rigtig skøn børnehave.

 

Info

Vi har haft besøg af arbejdstilsynet. Mona viste dem børnehaven og vi fik en grøn smiley for godt arbejdsmiljø.
Vi har gennemgået førstehjælpskursus, hvor vi på ny fik gennemgået hvordan vi kan redde liv hvis et uheld skulle være ude.


Børn og oprydning

Vi har besluttet, at vi den næste tid vil arbejde med børn og oprydning. Det betyder at børnene selv skal være aktive i oprydning, både inde og ude! Vi er i dag udfordret af at når vi siger oprydning, så forsvinder børnene. Vi vil opfodre jer til at I derhjemme lader barnet få små pligter, så som at sætte glas på bordet, og øge antallet af pligter med alderen.

Personale
Al personale skal afvikle sommerferie. I uge 28 og 29 er vi 2 voksne på arbejde og de andre uger er 3 eller flere voksne på arbejde. Vi har i hàllen hængt en seddel op, hvor I skal skrive hvilke uger i holder ferie. Kommer der flere børn end til de antal voksne, sætter vi vikar på i de resterende timer.

 

Forældremøde

Vi har flyttet forældremødet til kl. 16-18. Tidlere år har vi holdt forældremøde kl 19 til 21, men skal i år forsøge at afholde møde fra 16-18. Tirsdag d. 21. maj.
Vi vil så gerne hvis I alle sammen kom.

Der vil være pasning for alle børn fra 16-18. Søskende er velkommen hvis de kan klare sig selv.
Se indkaldelse til forældremøde.

Sol – solcreme og solhat.

Vi håber på en skøn sommer. Sommer betyder solcreme. Vi smører børnene med solcreme over middag. Skal de have solcreme på inden skal de være smurt ind i solcreme hjemmefra.

Lukkedage

I Pinsekirkens Børnehave har vi 2 lukkedage. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag= fredag d. 31. maj. Grundlovsdag er den anden lukkedag= onsdag d. 5. juni. Husk disse to lukkedage.

 

Borg fonden.
Vi har fået 14.000 kr. fra borg fonden til at uddele bibler. De vil sige at børn har fået en børnebibel med hjem. Disse penge var øremærket bibler – altså ikke taget fra den øvrige drift. Håber at I får glæde af børnebibelen.

Marbæk

Vi tager til Marbæk i en hytte d. 10,11,12 september. Vi bliver hentet af en blå bus kl. 9.00 og er retur kl. 15. Vi sover ikke i Marbæk om natten. Torsdag d. 12. september har vi forældrekaffe i Marbæk fra kl. 14.30 til 15.30. Dagene i Marbæk er hyggelige dage i skoven, på stranden, med masser af frisk luft. I disse dage er vi meget trætte når vi har fri fra børnehave. Mere info senere.

 

Fødselsdage

I vores børnehave fejrer vi gerne børnenes fødselsdage. Vi kan tage med hjem eller holde det i Børnehaven. Vi kan enten komme hjem alle sammen eller i grupper. Tal med stuen om hvordan det er for jeres barns stue. Vi vil gerne slippe for at få slikposer med hjem. Men er glade for det vi får serveret. Vi har ikke forbud mod sukker, men moderat sukker indhold anbefaler vi.

 

Giraf – haletudser – frøer.

Giraf har fået en ny ide. De har heddet gruppe 1 og gruppe 2. og vi har alle sammen haft svært ved at finde ud af hvem der er hvem. Derfor har stuen besluttet, at de yngste giraffer fremadrettet hedder haletudser og de ældste giraffer hedder frøer.

 

Løfte børn
I vores branche har vi 2 arbejdsskader som topper listen af udfordringer for pædagoger. Det er høreskader og ryg skader.
Vi ønsker at passe på vores voksne. For de skal holde mange år endnu. Derfor skal vores personale ikke løfte børn. Derfor skal vi holde støjen nede.

 

Personalefredag

Vi har i år haft en personalefredag, fredag d. 1. marts, hvor personalet tager på kursus kl. 12 og resten af dagen. I år prøver vi at afholde to fredage. Så derfor prøver vi igen fredag d. 1. november at tage fælles på kursus. Vi skal fortsætte med at lave styrket læreplan. Håber på jeres forståelse.

 

Kommende arrangementer 2019.

Kan ses på hjemmeside og liste kan hentes i Børnehaven på opslagstavlen.

 

Tirsdag d. 21. maj kl. 16-18. Forældremøde med valg til forældrebestyrelsen og styrket læreplan og vores hverdag og film fra stuerne.
Kl. 17.30 aftensmad.

 

Fredag d. 31. maj lukket.

Tirsdag d. 4. juni.  Forældrekaffe fra kl. 14:30 til 15.30.

 

Onsdag d. 5. juni Lukket

 

Torsdag d. 6. juni.  Grundlovsdags arrangement. Sammen med de andre selvejende og private børnehaver i Esbjerg.

Fredag d. 14. juni Sommerfest/arbejdsfredag kl. 15-18. Derefter aftensmad.

 

Uge 25 - 17 til 21. juni.  Emneuge

D. 10, 11 og 12. september tager vi til Marbæk. Bussen kører kl. 9. Vi er hjemme igen kl. 15.
Torsdag d. 12. september har vi forældrekaffe i Marbæk kl. 14.30 til 15.30.

Med venlig hilsen

Ewa, Susanne, Mona, Peter, Pernille, Preben, Majbritt og Helena


Billeder fra julefrokost 2012 
Pinsekirkens Børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - E-mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - Tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net