Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af:

Thea Maria Kristensen (Emma's mor) thea_maria_kristensen@hotmail.com.
Camilla Skaale (Lea's mor) camillaskaale@gmail.com
Lene Rosenberg (Naya's mor) lur.mobil@gmail.com


Præsentation fra bestyrelsesmedlem:
I Pinsekirkens Børnehave består bestyrelsen af tre medlemmer fra kirken (ejer), børnehavens leder og souschef, en medarbejderrepræsentant samt tre forældremedlemmer. Ejerdelen i bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift og udvikling.

I bestyrelsen oplever man som forældre en stor medindflydelse og mulighed for at være talerør for en meget engageret og stærk forældregruppe. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen hvor børnehavens ejere og ledelse ønsker et samspil og stor åbenhed omkring den måde børnehaven drives på.

Det nærvær og engagement man oplever i dagligdagen i Pinsekirkens Børnehave går igen i bestyrelsesarbejdet, der er præget af et udtrykt ønske om at skabe og udvikle en børnehave som gør en forskel.

Pinsekirkens Børnehave har klare værdier og holdninger som skaber et miljø, hvor børn trives og udvikles. Det er blandt andet det, sammen med nogle gode fysiske rammer og en høj medarbejdernormering, der gør at Pinsekirkens Børnehave, er efterspurgt hos forældre som ønsker lidt mere for deres børn.

Har du spørgsmål til Pinsekirkens Børnehave set fra forældresynsvinkel, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens forældrerepræsentanter. Ønsker du at være anonym, kan du ligge din klage/forslag/info i postkasse i første entre. Forældrebestyrelsen tømmer postkasse inden hvert bestyrelsesmøde.
  
 

Forældreinfo 

Forældreinfo Juni 2020.

Corona tiden har sat sit præg på vores hverdag. Vi har haft travlt. Med at vaske legetøj 2 gange om dagen. Vaske alle kontaktflader af 2 gange om dagen. Desværre har vi ikke fået tilført ekstra penge. Så vi har haft travlt.
Vi har for at sikre så lidt smitte som muligt, skullet være meget opdelt. Det har betydet, at vi ikke på samme måde har kunne hjælpe hinanden på tværs af stuerne. Det betyder, at vi har været mere alene med en børnegruppe.
Samtidig har vi åbnet en vuggestue. Og samlet alle børn under 3 år derude. Det betyder, at vi indenfor ikke har børn under 3 år. 3 år er grænsen hvor vi får dobbelt tilskud fra kommunen. Derfor skal vi nu have 20 børn på frø for at kunne have 3 voksne, da alle børn er over 3 år. Fortsat 24 børn på blæk til 3 voksne. Vuggestuen har vi 16 børn til 4 voksne. Vi har vippenormering i både vuggestuen og på frø. Så vi kan tage lidt flere børn på andre tidspunkter, end lige når vi sender børn i skole pr 1-4. Men vi begrænser indtag så meget som muligt.

 

Sommerferien nærmer sig. Vi glæder os til en god sommerferie. Alle børn trænger til ferie, ligesom du og jeg gør.

 

Vi skal stadig være opdelt så meget som muligt, dog kan vi hvis nødvendigt være mere sammen. Også i ferie perioden vil vi dele op hvis vi kan og være samlet hvis nødvendigt.

 

Vaske hænder

Jeg har lagt mærke til at håndvask ikke bliver praktiseret af mange forældre længere. Derfor vil jeg minde om at håndvask skal gøres af alle, når vi kommer ind i børnehaven/vuggestuen.


Ferie

Tager I på ferie i andre lande end de lande udenrigsministeriet siger ja til, skal jeres barn i karantæne i 14 dage efter af I kommer hjem fra ferie i andre lande. Dette er en regel som regeringen har fastsat og som vi også skal følge.

25-års jubilæum

d. 16. november 2020 har børnehaven 25-års fødselsdag. Da vil vi holde en gensynsdag for alle børn og personaler der har gået i Pinsekirkens Børnehave de sidste 25 år. Samtidig vil vi holde indvielsesfest for vuggestuen.
Vi vil forsøge at få nogle lokalpolitikere på besøg. Da kommunen flere gange har delt penge ud til de kommunale børnehaver uden at vi private børnehaver har fået en krone. Vi vil forsøge at gøre opmærksomme på os selv, som noget kommunen også kan være stolte af.


Garderobe

Vi må minde om:

*Forældre skal gå med i kælder hver morgen. Opgaven for forældre er sørge for regntøj og sommertøj og se om der er skiftetøj.

Fint at begrænse tøjet lidt, så der er 2 ting af hver. Altså 2 par strømper, 2 bukser, 2 bluser, osv.

HUSK: Skriv navn i tøjet!!!


Solcreme

I børnehaven smører vi solcreme kl. 12.30 inden vi går ud efter madpakker. Skal dit barn være smurt inden da, er det forældrenes ansvar at smøre.
I vuggestuen smører vi kun med solcreme hvis børnene skal være ude efter frugt om eftermiddagen.


Forældrearrangementer

På nuværende tidspunkt må vi stadig ikke afholde arrangementer for forældre. Så indtil videre udsætter vi alt. Så snart vi kan vil vi gerne mødes.
Vi mangler at få malet meget på legepladsen, vi mangler at få legeplads ordnet til vuggestue, lave barnevognskur,

 

4/9 har vi sommerfest/arbejdsfredag/valg til bestyrelse/forældremøde. Altså opfølgning af forårets/sommerens arrangementer på en og samme dag. Vel mødt.


Foto

Vi har valgt at få en ny fotograf. Karsten Plovborg fotograferer torsdag d. 17-9 alle børn enkelt portræt og stuevis gruppebilleder.


Styrket læreplan.

D. 1. juli er datoen hvor vores styrket læreplan skal være klar og ligge på hjemmesiden. Vi mangler at få læreplanen godkendt af bestyrelsen og ellers er vi klar.


Kan I have besøg eller vil I hjælpe os med…...

Vi tager gerne imod en indbydelse til at se jeres arbejdsplads, se en bondegård i kender, imod genbrugspapir, hjælpe os med…
Vi takker for al god hjælpe til at sy sofaer, ligge fliser, lave udekøkken, male legeplads, bage kage osv.


Personale

Vi har ansat 3 nye: Bettina, Jane og Ida. Velkommen til jer 3. Fordelingen af de voksne ser således ud:
Vuggestuen: Majbritt, Mona, Frederikke og Jane.

Frø: Preben, Pernille og Bettina.

Blæk: Ewa, Peter og Ida. Støtte på blæk: Cecilie, Sharmimn og Klara.

Sharmimn gør også rent og er vikar.


Vuggestue.

Vi er godt i gang med vuggestue. Vi har fuldt hus i antal børn. Vi begyndte 15-4-20. Vi er så taknemmelige for at vi nu har egen vuggestue og egen pavillon, hvor vi selv kan holde møder efter behov.


Blog

Når vi sætter foto på blog, sætter vi ikke et barns navn nedenunder. Det kan virke upersonligt og det beklager vi. Det skyldes data sikkerhed, for det må ikke være sådan at et foto og et navn kan søges videre med. Det er meget godt at følge med i blogen. Det er her vi ligger billeder og nyheder op. Læs gerne med hver dag.

 

Telefoner

Blæk 42 68 29 48

Frø 52 82 25 02

Vuggestuen 93 96 83 18
Vi vil gerne hvis I sender os en sms. Har I brug for at ringe kan ringe til disse numre eller vores hovednummer 75 45 49 89 eller Helena 40 47 19 71.


Kommende arrangementer.

Se listen på hjemmesiden eller tag en liste i børnehaven/vuggestuen.

 

Med venlig hilsen

Ewa, Peter, Ida, Pernille, Preben, Bettina, Mona, Majbritt, Frederikke, Jane og Helena


Billeder fra julefrokost 2012 
Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - helena@pinsekirkensbornehave.dk - 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net