Girafferne 
Frø stuens mobil nr. er: 52822502
På frøstuen går de 20 yngste børn i børnehaven, sammen med pædagog Preben, pædagogisk assistent Pernille og medhjælper Betina.
 
Stuen arbejder mod at det enkelte barn er tryg ved at undvære mor og far. Vi mener det er vigtigt at at børnene får sagt farvel til deres forældre, for på den måde at få en god start på dagen i børnehaven. En voksen hjælper gerne med at få vinket og sagt farvel.
 
Børnene lærer gennem leg at være sammen med andre. Derfor arbejder vi på stuen med barnets sociale kompetencer. Dette sker både gennem fri leg, voksen styrede lege og opsatte læringsmiljøer. Børnene lærer at samarbejde, tage hensyn til hinanden, lytte til hinanden og deles om legetøjet.
Vi øver med børnene at sidde ved bordet ved måltider, vente til alle er færdige før vi går fra. Sidde stille i fællessamlinger, deltage i aktiviteten og vente på tur. Vi forsøger dagligt at holde en samling hvor børnene synger sange, lærer rim og remser, leger lege, på skift får lov at fortælle ud fra et valgt emne og får informationer. Det kan være svært at vente på tur, men det er her børnene får lov at dele oplevelser og prøver at være i centrum. Når alle deltager, får børnene en følelse af at være en del af et fællesskabet på stuen. Vi arbejder her under også med dannelse ud fra den nye styrkede læreplan.
 
Hver dag hjælper børnene på skift med at dække bord for hinanden og det barn der er borddækker, får også lov at sige værsgo, inden vi går i gang med madpakkerne. Vi prøver så vidt muligt at holde ro undermåltidet, så børnene hver i sær får lov at fortælle og samtale med hinanden.
 
På stuen vægter vi højt at være nærværende og tilgængelige voksne. Vi har fokus på at være på gulvet sammen med børnene, deltage i legen på deres initiativ, vores styring og udvikle børnenes sociale kompetencer. Børns læring sker gennem leg og vi sørger for at de nødvendige læringsmiljøer er tilgængelige for det udviklingstrin børnene er på.
 
På frøstuen arbejder vi ud fra den styrkede pædagogiske læreplan.
 
Eksempler på aktiviteter på stuen: 
fællesture ud af huset, vi øver at gå hånd i hånd på række, følges ad, at agere i trafikken, oplever forskellig natur og får kulturelle oplevelser i vores nærområde.
      -     motorik/rytmik, børnene får brugt deres krop, stimulering og udvikling af deres motorik       gennem bl.a. motoriske baner vi bygger, musik og sanglege.
Kreativt, børnene får kendskab til forskellige materialer, lærer at bruge en saks, succesoplevelse ved at kunne selv og får styrket deres finmotorik.-
legepladsen, børnene får læring om natur og årstider, arbejder med træ i snittehytten, bliver udfordret motorisk, udvikling på de sociale kompetencer
 
De børn som har behovet, tilbydes en middagssøvn indenfor. Børnene kan sove ca. 1,5 timer.
 
En gang om måneden holder vi maddag, hvor børnene er med til at tilberede maden og får læring om bl.a. hvor fødevarer kommer fra og lærer nye madvarer at kende.
 
Frøstuen bliver 2 gange i ugen delt op i to grupper. En Gruppe på 15 som laver en aktivitet på stuen eller i hallen og en gruppe på 5 som har en aktivitet på legepladsen. Børnene kommer til at rotere i disse grupper og kommer den måde omkring de samme emner der vil blive taget op her. Der vil være opslag på stuen hvor børn og forældre kan følge med i hvem der skal have en aktivitet hvor.
 
Ugens gang:  mandag: fri leg, og aktiviteter taget op på hver enkelt barns initiativ. Børnene har mange indtryk der skal bearbejdes efter weekenden og mandagen vil fokusere på de sociale kompetencer i gruppen.

Tirsdag: vi tager på en fælles tur, et sted i nærområdet.

Onsdag: gruppe opdeling

Torsdag: gruppe opdeling

Fredag: fællessamling i hallen for hele børnehaven og fri leg på kryds og tværs, åbne stuer i hele huset

 

Året på frøstuen er delt op i de forskellige læreplans temaer, hvor vi arbejde med emner passende til børnenes udviklingstrin.

1.
Barnets alsidige personlige Udvikling

2.
Sociale kompetencer

3.
Sproglig
Udvikling

4.
Krop og bevægelse

5.
Natur og natur-fænomener

6.
Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Der er fokus på alle temaer året rundt, men vi har valgt at sætte særligt fokus på de forskellige emner på bestemte tidspunkter af året. Læs eventuelt nærmere om temaerne på hjemmesiden.

 

Årets gang:

Januar- marts: Krop og bevægelse og sproglig udvikling.

April-juni: Natur og naturfænomener, sociale kompetencer.

juli- september: Krop og bevægelse, Natur og naturfænomener.

oktober- december: Kulturelle udtryksformer og værdier, Barnets alsidige personlige udvikling.


Stuen er fuld af livlige børn og der summer af leg, hygge, sang, snak, grin og aktiviteter.

 

mandag: fri leg, og aktiviteter taget op på hver enkelt barns initiativ. Børnene har mange indtryk derFrø stuens mobil nr. er: 52822502
På frøstuen går de 20 yngste børn i børnehaven, sammen med pædagog Preben, pædagogisk assistent Pernille og medhjælper Betina.
 
Stuen arbejder mod at det enkelte barn er tryg ved at undvære mor og far. Vi mener det er vigtigt at at børnene får sagt farvel til deres forældre, for på den måde at få en god start på dagen i børnehaven. En voksen hjælper gerne med at få vinket og sagt farvel.
 
Børnene lærer gennem leg at være sammen med andre. Derfor arbejder vi på stuen med barnets sociale kompetencer. Dette sker både gennem fri leg, voksen styrede lege og opsatte læringsmiljøer. Børnene lærer at samarbejde, tage hensyn til hinanden, lytte til hinanden og deles om legetøjet.
Vi øver med børnene at sidde ved bordet ved måltider, vente til alle er færdige før vi går fra. Sidde stille i fællessamlinger, deltage i aktiviteten og vente på tur. Vi forsøger dagligt at holde en samling hvor børnene synger sange, lærer rim og remser, leger lege, på skift får lov at fortælle ud fra et valgt emne og får informationer. Det kan være svært at vente på tur, men det er her børnene får lov at dele oplevelser og prøver at være i centrum. Når alle deltager, får børnene en følelse af at være en del af et fællesskabet på stuen. Vi arbejder her under også med dannelse ud fra den nye styrkede læreplan.
 
Hver dag hjælper børnene på skift med at dække bord for hinanden og det barn der er borddækker, får også lov at sige værsgo, inden vi går i gang med madpakkerne. Vi prøver så vidt muligt at holde ro undermåltidet, så børnene hver i sær får lov at fortælle og samtale med hinanden.
 
På stuen vægter vi højt at være nærværende og tilgængelige voksne. Vi har fokus på at være på gulvet sammen med børnene, deltage i legen på deres initiativ, vores styring og udvikle børnenes sociale kompetencer. Børns læring sker gennem leg og vi sørger for at de nødvendige læringsmiljøer er tilgængelige for det udviklingstrin børnene er på.
 
På frøstuen arbejder vi ud fra den styrkede pædagogiske læreplan.
 
Eksempler på aktiviteter på stuen: 
fællesture ud af huset, vi øver at gå hånd i hånd på række, følges ad, at agere i trafikken, oplever forskellig natur og får kulturelle oplevelser i vores nærområde.
      -     motorik/rytmik, børnene får brugt deres krop, stimulering og udvikling af deres motorik       gennem bl.a. motoriske baner vi bygger, musik og sanglege.
Kreativt, børnene får kendskab til forskellige materialer, lærer at bruge en saks, succesoplevelse ved at kunne selv og får styrket deres finmotorik.-
legepladsen, børnene får læring om natur og årstider, arbejder med træ i snittehytten, bliver udfordret motorisk, udvikling på de sociale kompetencer
 
De børn som har behovet, tilbydes en middagssøvn indenfor. Børnene kan sove ca. 1,5 timer.
 
En gang om måneden holder vi maddag, hvor børnene er med til at tilberede maden og får læring om bl.a. hvor fødevarer kommer fra og lærer nye madvarer at kende.
 
Frøstuen bliver 2 gange i ugen delt op i to grupper. En Gruppe på 15 som laver en aktivitet på stuen eller i hallen og en gruppe på 5 som har en aktivitet på legepladsen. Børnene kommer til at rotere i disse grupper og kommer den måde omkring de samme emner der vil blive taget op her. Der vil være opslag på stuen hvor børn og forældre kan følge med i hvem der skal have en aktivitet hvor.
 
Ugens gang: 
mandag: fri leg, og aktiviteter taget op på hver enkelt barns initiativ. Børnene har mange indtryk der
Kalender 

Giv Børnehaven(til Helena) din email adresse og derefter vil der blive sendt email ud når der sker ændringer/opdateringer på hjemmesiden.

Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - helena@pinsekirkensbornehave.dk - 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net