Girafferne 

Haletudser og Frøer stuens mobil nr. er: 52 82 25 02
På Haletudser og Frøer stuen går de 24 yngste børn i børnehaven sammen med pædagogerne Mona, Susanne, Preben og Pernille. Hver formiddag efter formiddagsmad til kl ca 11.30 er børnene delt op i to grupper - de ældste hedder Frøer og de yngste hedder haletudser

Stuen arbejder mod, at det enkelte barn er tryg ved at undvære mor/far. Vi mener det er vigtigt at børnene får sagt farvel til deres mor/far, for kun på den måde, kan de får en god start på dagen i børnehaven. En voksen hjælper gerne barnet med at få vinket og sagt farvel.

Børnene lærer gennem legen at være sammen med de andre børn, herunder at kunne samarbejde og dele om legetøjet. Vi øver med børnene i at sidde ved bordet ved måltider og blive siddende til vi alle er færdige. Ligeledes ved fælles samling - at kunne sidde stille og være med i aktiviteten. Vi forsøger hver dag at holde en lille samling i grupperne hvor vi synger, fortæller, øver rim/remser, leger lege, snakker om hvad vi har lavet eller hvad vi skal lave. Det er også her børnene får mulighed for at fortælle om noget de har oplevet og på den måde prøver at være i centrum. Det kan også være et barn der er med til at tælle hvor mange vi er, eller er med til at vælge sange

Hver dag er der 4 børn som hjælper med at dække vores borde sammen med en voksen. De børn som hjælper til her, er også de børn som skal sige værs'go inden vi må gå igang med at spise vores madpakker.

På stuen vægter vi højt at de voksne er nærværende og tilgængelige. Vi har fokus på at være på gulvet sammen med børnene og deltage i deres leg

Derudover er sproglig udvikling et gennemgående tema. Dette styrkes bl.a ved sange, rim/remser, højtlæsning, historiefortælling, samtale.

På Haletuder og Frøer stuen arbejder vi ud fra de pædagogiske læreplaner (se andet sted på hjemmesiden) som er:
- Barnets alsidige udvikling
- Sociale kompetencer
- Sproglig udvikling
- Krop og bevægelse
- Natur og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer og værdier
Hver måned har vi ekstra fokus på et af dem og laver aktiviteter som tilgodeser dette område.

Eksempler på aktiviteter på stuen
- ture ud af huset i 2 grupper, hvor vi øver i at gå 2 og 2 i trafikken og lære lidt
om trafikregler,
- motorik/rytmik, hvor børnene får brugt deres krop og hvor vi kan se hvordan
deres grovmotoriske udvikling er,
- kreativ, hvor børnene stifter bekendtskab til forskellige materialer, såsom
maling, klippe og klistre, perler, stoftryk, oliekridt, træarbejde. Her bliver de styrket
finmotorisk
- lege på legepladsen.
- gå i gymnastiksal hvor vi leger med redskaber, slår kolbøtter, spiller bold osv./kun i vinterhalvår)

Børnene tilbydes at kunne sove middagssøvn indenfor. Børnene kan sove ca 1 ½ time.

Hver måned har stuen en maddag, hvor børnene er med til at forberede maden.

Stuen laver ind imellem temaer, hvor emner som sundt/usundt, årstider, sproglig opmærksomhed/rim og remser, at være gode venner, håndhygiejne, osv. bliver gennemgået for aldersgruppen.

Stuen er fuld af livlige børn, og der summer af leg, hygge, sang og aktiviteter.

Kalender 

Giv Børnehaven(til Helena) din email adresse og derefter vil der blive sendt email ud når der sker ændringer/opdateringer på hjemmesiden.

Pinsekirkens Børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - E-mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - Tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net