Evaluering for Mål 2012 
Mål for 2017 --- evaluering
 1. Udviklingsbeskrivelser = DPU vil vi arbejde videre med og alle børn skal i løbet af dette år modtage en DPU.
  Evaluering: Vi har arbejdet med DPU. Vi har udarbejdet mindst 1 DPU pr barn i vores børnehave. Dette for sikre at alle børn er i udvikling og vi hjælper et barn i udvikling på et punkt hvor barnet skal have hjælp.
 
 1. Vi arbejder med et emne pr. måned ud fra de 6 læringstemaer.
  Evaluering: Vi har arbejdet med de 6 læringstemaer. Et pr måned. Dette har givet en øget bevidsthed om de 6 læringstemaer og givet udvikling i personalet fagligt. Både i forhold til viden om de 6 læringstemaer og udvikling i forhold til aktiviteter og samlinger. Så alle aktiviteter har et formål ud fra de 6 læringstemaer.
 
 
 1. Vi udarbejder ny læreplan i personalegruppen. Første skridt tages på personaleweekenden.
  Evaluering: Første skridt med at lave læreplan blev taget fælles på personaleweekenden. Derefter arbejdede souschefen videre og løbende blev personalet inddraget på personalemøder. Derudover blev læreplanen baggrunden for arbejdet med læringstemaer på stuerne. Bestyrelsen skal godkende læreplanen på næste bestyrelsesmøde i 2018.
 
 1. Vi vil arbejde med læringsmiljøer.
  Bevidstheden om læringsmiljøer er øget markant i personalegruppen. Vi har på www.eva.dkset undervisning om læringsmiljøer og diskuteret i personalegruppen om betydningen af personalegruppens viden/bevidsthed af læringsmiljøer betydning for børnenes vel og udvikling.
 
 
 1. Vi vil arbejde med smittemodeler, så det enkelte barns udvikling er i centrum.
  Evaluering: Smittemodel er fast rutine for børn med særlige behov. Viser en DPU at vi skal hjælpe et barn er det naturligt at vi laver en smittemodel. For at forældre og personale arbejder sammen om opgaven. Vi må arbejde videre med smittemodel i forhold til flere børn og som evalueringsmodel for aktiviteter.
 
 1. Børnemiljøvurdering skal fornyes. Enten som en del af læreplanen eller for sig selv.
  Evaluering: Børnemiljøvurdering er udarbejdet af souschef. Nogle af de ældste børn har svaret på spørgsmål om børnemiljø ud far DCUM’s tog model. Derudover har vi besvaret refleksionsskemaer for dagtilbud samt besvaret skemaer indenfor støj/akustik, legepladsen og sygelighed blandt børnene i udarbejdelsen af børnemiljøvurderingen. Ud fra alle besvarelserne har vi lavet en handleplan og lavet nogle fokusområder vi vil arbejde videre med.


 1.  Vi vil arbejde med gruppeopdeling af stuerne og med mere ro på stuen.
  Evaluering: Vi har en fast opdeling af børnene i grupperne. Vi har børnene delt op efter alder, så alle børn har jævn aldrene børn at lege og spejle sig i. Vi deler børnene yderligere op i mindre grupper for at kunne ramme de enkelte børns udviklingspunkter ud fra DPU.
  Vi har arbejdet med ro og støj på stuerne. Færre antal børn afhjælper noget af støjen. Yderligere har vi indkøbt et ”øre” for at bevidstgøre hvad der sker når vi råber eller taler højt. Både børn og personale er blevet bevidste om hvad støj gør for vores velbefindende.
 

Mål 2013 

Mål for 2018

 1. Fri for mobberi


   
 2. Larm, støj og stress
   
 3. Vadehavscenter
   
 4. Vi arbejder videre med læringstemaer, læringsmiljøer og øger bevidstheden i personalegruppen. Smittemodel bliver vores evalueringsmodel.
   
 5. Marta Meo
   
 6. I emneugen vil vi arbejde med Esbjerg 150 år.
Pinsekirkens børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net