Evaluering for Mål 2012 
Mål for 2019
 
 1. Al personale skal gennemgå opfølgning af første hjælp.
 2. Vi arbejder med styrket læreplan. Vi vil deltage i kursus vedr. emnet og på personalefredag vil hele personalet arbejde med styrket læreplan.
 3. Vi udarbejder ny APV.
 
Børn
 1. Vi vil særligt i år satse på motorik.
 2. I styrket læreplan er et nyt ord dannelse. Vi vil arbejde med begrebet i personalegruppen. Tale pænt til hinanden, have ro til at spise, respekt for voksne og børn osv.
 3. Emneugen skal handle om cirkus
 4. Vi vil arbejde med støjniveauet i børnenes tale.

Mål 2013 
Mål for 2018 Evaluering
 1. Fri for mobberi
  Vi har på hver stue gennemgået fri for Mobberi. Brugt materialet fra Mary Fonden.
  Vi har brugt bamserne til de yngste børn. Hvor vi har snakket om at være gode venner – se på hinanden – hvordan ser man ud når man er glad, ked af det… (set og tegnet ansigter)
  Vi har brugt billeder, samtalekort og massage.
 
 1. Larm, støj og stress
  Vi har indkøbt et elektronisk øre som kan aflæse hvor meget støj vi har. Det lyser rødt når larmen er høj. Vi har i personalet arbejdet med forståelsen af at støj kan være med til at forstærke personalets stress og give høreskade. Vi er ikke i mål med dette punkt og skal arbejde videre med målet i 2019. Vi har øvet os i at snakke med vores almindelige stemmer og undgå at råbe. Ved spisesituationer har vi dæmpet støjniveauet.
 
 1. Vadehavscenter
  Vi var i foråret i Dige hytten med alle børn. Lejede en stor bus og alle børn var med. Vi havde en vejleder fra Vadehavscentret med os hele dagen. Som havde aktiviteter for børnene i mindre grupper. Vi benyttede fiskenet, spil om dyr, spande til at fange dyr osv.
  Personalet var på Vadehavscenter i januar. Hvor vi fik rundvisning og øget kendskab til Vadehavet. Besøget øgede lysten og engagement hos personalet. Personalet har nu videreudviklet aktiviteten med børnene. Både med aktiviteter til vand og lede efter dyr mm.
 
 1. Vi arbejder videre med læringstemaer, læringsmiljøer og øger bevidstheden i personalegruppen. Smittemodel bliver vores evalueringsmodel.
  I personalegruppen er vi godt i gang med at evaluere aktiviteter via smittemodel. Vi har i flere år brugt smittemodel som evalueringsmodel for arbejdet med børn.
  Læringstemaer og læringsmiljøer har vi arbejdet med.
  Vi har øget opmærksomheden på hvordan rummet er delt op i små legemiljøer. Ikke alt for meget legetøj fremme på en gang, så det bliver overskueligt for børnene.
 
 1. Marta Meo.
  Vi har i 2018 gennemgået et kursusforløb for hele personalegruppen. Hvor en konsulent har over 6 gange oplært os i principperne i Marta Meo. Vi har arbejdet med temaerne mellem oplæggene og taget videoer af hinanden som oplæring. Personalet er blevet meget optaget af Marta Meo principperne og derfor har vi løbende på personalemøde vurderet hvordan vores viden og praksis kan indeholde principperne i Marta Meo, så vi automatiserer principperne.
 
 
 1. I emneugen vil vi arbejde med Esbjerg 150 år.
  Esbjerg 150 år blev meget kendt for børnene. Børnene fik stor viden om Esbjerg. Om vindmøller, olie, offshore, fiskeri, vandtårn og byens historie.
  Via rollespil fik børnene viden om Esbjerg, om historien fra 5 huse til nu, om byens kendetegn osv.
  Børnene havde aktiviteter omkring vandtårn, lavede små fisk med tryk og maling, lavede både med sejl og i træ og den sidste gruppe lavede mad fra Esbjergs restauranter.
Pinsekirkens Børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - E-mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - Tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net