Referat fra Forældremøde 2019
Tirsdag d. 21. maj 2019. Kl. 16-18
 
Punkt 1
Velkommen.
Første år at vi holder mødet kl. 16 til 18.
Efterfølgende evaluere om at kl. 16 til 18 er bedre end kl. 19
Dette er et forslag fra forældrebestyrelsen. Så må vi prøve det af.
Velkommen til alle os voksne.
Vi er glade for at være sammen med jeres børn i hverdagen.
Vi synes at vi har en god hverdag. Med ro og tryghed og tid og nærvær.
Vi har også ”fået lov til” at prøve – at være presset – da barsel, ferie skulle afvikles. Så var vi hele tiden i underkanten også blev flere af os syge. Der blev vi presset og fik lige smagt det at vi altid mangler hænder – at vi ikke kan nå alt det et barn har behov for – vores almindelige hverdag er ikke sådan og heldigvis for os voksne og jeres børn – for det giver uro/stress/larm.
Så vi skal gerne fastholde en rolig og tryg hverdag. Det gør vi ved hele tiden at prioritere penge, timer, ressourcer. Vi bliver lidt mere presset år for år. Da løn udgiften stiger år for år. Indtægten pr barn stiger ikke tilsvarende. Men vi holder lige økonomien på gled. Men balancerer lige omkring de 0. Vi har igennem de sidste år oparbejdet en god egenkapital og derfor kan vi bruge hver en krone nu og hvis vi møder dårlige tider har vi en egenkapital at trække på. Så økonomien har vi styr på, men vi lever lige på grænsen. Men vi har ikke råd til kun at være pædagoger, vi har ikke råd til ledige pladser – derfor ønsker vi fortsat at åbne en vuggestue.
 
Præsentation
Jeg vil gerne at alle rejser sig og siger sit navn – stuen navn.
 
Mål for 2019 præsenteres.
*Al personale skal gennemgå opfølgning af første hjælp. Hver andet år gennemgår al personale første hjælp. Vi håber aldrig at får brug for det. Men hvis uheldet er ude, så har vi gennemgået førstehjælps kursus mange gange.


*Vi arbejder med styrket læreplan. Vi vil deltage i kursus vedr. emnet og på personalefredag vil hele personalet arbejde med styrket læreplan. Jeg vil vise jer en film og sige lidt om det senere.
 
*Vi udarbejder ny APV. Arbejdes Plads Vurdering – al personale fik et spørgeskema og alle svar gennemgik vi og efterfølgende fik vi besøg af arbejdstilsynet som gav os en grøn smiley. Vi har som I nok også kan mærke et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til os alle, med hver vores svagheder og styrker og særheder.
 
Børn
*Vi vil særligt i år satse på motorik. Hvordan de gør det på stuerne vil I opdage i løbet af året.
*I styrket læreplan er et nyt begreb der hedder dannelse. Vi vil arbejde med begrebet i personalegruppen. Tale pænt til hinanden, have ro til at spise, respekt for voksne og børn osv. Her oplever vi at vi er på hårdt arbejde. Vi må hjælpes af som voksne derhjemme og i børnehaven. At vente på at det bliver min tur, at lytte til andre, at tale med almindelig stemme, at blive siddende ved bordet til alle er færdige, det jeg vil kalde almindelig opdragelse/dannelse.


*Emneugen skal handle om cirkus. Vi har bestilt en cirkus kasse og Pernille og Mona er godt i gang med at forberede cirkus til os. Om vi ender med en forestilling eller ej, det må vi se. Eller vi laver en film. Vi plejer at spise sammen, men i år er dette droppet, så vi skal have madpakker med. Vi er i de almindelige grupper og med vores egne voksne.
 
*Vi vil arbejde med støjniveauet i børnenes tale. Nævnte jeg også under dannelse.
I vores branche har vi to arbejdsskader som er gentaget mange gange. Høreskade og rygskade. Derfor:
Vi må passe på vores voksne:
Støj niveau skal ned
De voksne skal ikke bære børn.
 
 
Styrket læreplan
Se film fra EVA til forældre om styrket læreplan.
Vi var sammen i personalet fredag d 1. marts og vil mødes igen 1 november arbejde med vores styrket læreplan.
Hvad kan vi som personalegruppe lærer af dette nye styrket læreplan??
Der er nogle nye år som ikke før blev nævnt i forbindelse med vores læreplan, men ord som dannelse, forældresamarbejde osv. var emner vi også tidligere arbejdede med. Så det helt store nye har vi ikke fået øje på. Dannelse som begreb har vi ikke tidligere haft og derfor har vi lavet det som et mål.
Læreplan skal for os være en beskrivelse af den måde vi arbejder på. I læreplanen opfinder vi ikke metoder men beskriver det vi i forvejen gør.
 
Info fra huset.
Mindste normering og børn der passer sig selv – har været fremme i medierne. Vi skal bruge tid på styrket læreplan – skriftlighed – planlægge – praktiske opgaver. Alt sammen tid der går væk fra børnene.
Hovedvægten hos os -er og bliver jeres børn – for tid til børn – nærhed – ro – tryghed – snak – er og bliver det vigtige, det bliver jeg ved med at kæmpe for. I alle økonomiske overvejelser omkring børnehaven. Jer der med i bestyrelsen ved at forbrug af penge, i forhold til støtte timer og al vores økonomi i øvrigt altid er til diskussion.  Jeg kæmper fortsat for al økonomi til voksen timer.
 
Reklame – film – venteliste – Vi har brug for mange børn på ventelisten for at få fyldt op. Jeg har været leder i 11 år og en gang tidligere har vi haft ledige pladser. Hvorfor?? Vi kender nogle forklaringer men ved du noget så sig os det???
At have ledige pladser er ikke rart og det koster. Ledige pladser koster hurtigt mange penge. Da vi ikke budgetter med stort overskud, har vi ikke råd til ledige pladser uden at vi er nødt til at spare. Vi har ikke været vant til ledige pladser og forventer heller ikke at have ledige pladser næste år. Hører I om ting vi skal forbedre i forhold til vores ry – hører jeg meget gerne fra jer -
Et forældrepar sagde at de ikke havde hørt om private børnehaver i Esbjerg og derfor tænkte jeg at vi måtte på Facebook og øge kendskabet til os. Vi er blevet begrænset i antallet af børn vi må have indskrevet fra kommunen, og håber at vi i samarbejde med kirken og bestyrelsen kan fjerne denne forhindring i løbet af dette årstal. Det vil vi gøre hvis kan få en vuggestue og få de ekstra kvadratmeter. For så vil sikre mange ekstra kvadratmeter som ikke er nødvendige for os og som vi kan bruge til vippe normering.
 
To steder som vi hænger info op er:
Blog – kig der – opslagstavle på døren – de to steder er det godt at kigge.
 
Når der er noget nyt – kommer det på blog og opslagstavle på døren.
Det kan være om alt der sker i børnehaven:
Garderobe – vil gerne at alle forældre selv kigger
Forældrekaffe – er tænkt som den time ca en gang pr måned hvor du kan se og snakke med de andre forældre – som indledning til at lave en lege aftale – tør du lade dit barn tage med en lege kammerat med hjem –
En forældre ønsker at udvide forældrekaffetiden med en halv time. Mange har ikke fri.Vi vil lige i personalet beslutte om det kan ændres.
 
Sommer betyder ferie. Børn har brug for tryghed når de er hos os i sommerperioden  –Hjemme har de også brug for tøffetid – altså tid hvor I ikke nødvendigvis skal i Legoland, til Portugal eller hvad vi kan finde på af gode aktiviteter – men tid hjemme i ro og med dage hvor I sammen har god tid. Det er opbyggende tid – Tror du: mere end Legoland. Hvad har vigtigst for dit barn?? Tid og ro med dig eller seje oplevelser som koster penge og som kræver at du skal arbejde endnu mere. Måske skal vi prioritere --- hvad vil jeg give mit barn.

Sommer – hos os er der mindst 2 voksne pr uge. Vi sætter antal voksne på efter hvor mange børn der er – skal I hjælpe os med at prioritere vores time forbrug – så er det så præcis ferie tilmelding som mulig.
 
Velkomstfolder – håber at al den info stod der som I havde brug for. Manglede der noget vil vi gerne høre det
 
Film fra Haletudser/frøer og blæk.
 
Punkt 2 - Valg til Forældrebestyrelsen.
Vi skal have valgt 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Alle forældre der har barn i børnehaven kan stille op - senest denne aften.
 
Følgende tre forældre er blevet valgt til forældrebestyrelsen:
1)Lene (Naya´s mor)
2)Thea (Emma´s mor)
3)Camilla (Lea´s mor)
Rikke er supplant (Tristan´s mor)
 
Spørgsmål.
 
Mangler et skilt/banner hvor der står børnehave på, så man ved hvad det er for en bygning -bygningen med masser af farver.
Børnetallet er faldende generelt i kommunen så de kommunale institutioner står også med ledige pladser.
På hvilken stue mangler I et barn på? Eller er det lige meget.? Helena svarer at det er lige meget. Bare et barn over 3 år.
Hvordan står det til med vuggestuen? Helena svarer at vi vil arbejde hen i mod at få en vuggestue sidst på dette år, men at det ikke i børnehavens hænder at bestemme. -Hvad ligger til hindring for den? Vi lejer af kirken og kirken kan ikke se det samme behov som børnehaven.
Er det ikke noget med at kommunen ejer noget af legepladsen? Helena svarer:Vi har købt første del af legepladsen og ejer derfor grund nok til at kunne bygge ud. Vi ønsker at købe mere grund senere.
Kan vi ikke henvise til parkeringshuset-det står næsten tomt! Helena svarer: At det har vi forsøgt og svaret er nej til at kunne købe parkeringspladser.
Er det noget med at der er ansat en ny præst? Hvornår? Helena svarer at der kommer ny præst d 1. august.
Har I samtaler omkring barnet? Helena svarer: Ja vi har altid en samtale – mellem 3-6 måneder=opstarts samtale. Derefter har vi kun samtaler efter behov. Derefter får man det der hedder DPU som er en skriftlig rapport om barnet.
I skal som pædagoger også tage fat i os forældre hvis der er noget! Helena svarer: At vi indkalder til møde når det er nødvendigt. Vi tager meget i opløbet ved hele tiden at holde en løbende kontakt til jer forældre. Så vi taler løbende om de udfordringer vi ser, tager meget som garderobe snak.
Er der en facebook-gruppe? Helena svarer ja. Det er en forældregruppe uden personalet-god til at bruge at skrive på hvis man bl.a. mangler nogle sko til sit barn, tager kage med til stuen eller hvad tid skal vi være her i morgen? Osv. Helena laver et opslag om gruppens navn og tjekker op om nye forældre får besked om at den findes.
Hvor skal vi skrive på med sommerferien? Vi vil gerne have svar mandag d. 3. juni. Gerne så præcist som muligt.
Liams far roser os for at det er et trygt og godt sted at være. Selv om jeg ikke kendte noget til stedet og bygningen.
Jeppe har rykket sig fra at han har gået i en kommunal inst og hertil og her betyder TRYGHED meget som I har her i børnehaven.
 
Se film klip – ”så lad dog barnet”. -denne film så vi ikke, da vi ikke havde tid. Men se den gerne hjemme.
Vi så reklamefilmen for børnehaven.
 
Kl. 17.30 spiser vi aftensmad sammen.
Kl. 18 tak for i dag.

 

Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - helena@pinsekirkensbornehave.dk - 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net