Mål

Pinsekirkens Børnehave

Mål 2024

 1. Emneuge – motorik i 2024 – fri for mobberi i 2025 – sprog i 2026 – gentager disse 3 emner hver 3. år. Personalet deles op i 3 grupper. Emneugen er for alle børn. Vigtigste er samhørighed/fællesskab
 2. Evaluering af læreplan
 3. Høst tema i efteråret
 4. Ejerskab for personalet
 5. Skab langsomhed – følg barnets perspektiv. Læs artikel:

Det stille oprør: Pædagoger og forskere insisterer på langsomhed 

’Langsom pædagogik” vil gøre op med det opskruede tempo i institutionerne og bringe betydningen af god tid, langsomhed og kontinuitet tilbage som selvstændige pædagogiske værdier. Og fænomenet vinder frem både i forskningen og i praksis.

Mål for 2023
1. Børnemiljø vurdering

 1. Forældre tilfredsheds undersøgelse
 2. Førstehjælpskursus
 3. Emneuge HappeLappeLand
  5. Det fysiske og æstetiske læringsmiljø. To punkter vi vil have fokus på er at ”dække op til leg” og lave rum i rummet.
 4. Bevidstgøre personalet om at når vi regulerer børn, tale om det som barnet skal gøre i stedet for at sige det som er forkert og vise med vores handling og ord at barnet har værdi og barnets perspektiv er vigtigt.
 5. Vi vil arbejde med et punkt hver måned for at bevidstgøre personalet om de 12 pædagogiske mål for sammenhæng mellem læringsmiljøer og børns læring.

7. Ejerskab i personalegruppen. Målet er at fastholde det personale vi har.
Omtale fra personalet: ”I min børnehave der ……

MÅL 2023 Evaluering

 1. Børnemiljøvurdering.
  Børnene blev stillet forskellige spørgsmål som de kunne svare ja, nej, ved ikke på. Ud fra spørgsmålene har vi arbejdet med følgende:

Fokus på venskaber på stuerne, være gode ved hinanden.

Fokus på at børnene har medbestemmelse.

Regulering af børnenes adfærd uden de oplever det som skæld ud

Fokus på støjniveauet, at vi får sænket støjen

Fokus på indeklimaet – lugte, rengøring, varmeregulering.

Fokus på børnenes generelle velbefindende, træthed, ondt i maven

Vi har drøftet de forskellige fokuspunkter på personalemøder og stuemøder og udarbejdet smittemodeller

 1. Forældretilfredshedsundersøgelse.

Forældreundersøgelsen blev foretaget i efteråret 2023. Alle forældre fik udleveret et spørgeskema med spørgsmål som dels var taget fra en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse og dels spørgsmål som var stillet særligt til vores forældregruppe. Generelt var der stor tilfredshed blandt vores forældre. Et kritikpunkt som var tilbagevendende handlede om at forældre ønskede mere info fra stuerne om hverdagen i børnehaven og vuggestuen. Det har vi nu sat som et mål for 2024.
Et andet punkt er at forældrebestyrelsen er usynlig. Det arbejder vi med i bestyrlesesregi.

 1. Førstehjælps kursus for personalet

Hele personalet deltog i førstehjælpskursus hvor der særligt var fokus på mindre børn

 1. Emneuge HappeLappeLand:Emneugen omhandlede happelappeland som er et fantasiunivers for børn. Børnene var inddelt i 5 grupper som hver dag besøgte en ny by hvor der var nye aktiviteter. En af aktiviteterne var at lave mad til de andre børn. Det er en god uge for langt de fleste børnehavebørn. De syntes det er spændende når der sker noget nyt. Nogle få børnehavebørn har svært ved at hverdagen forandre sig. Aktiviteterne og især historierne var svære for mange børn. De forstod ikke mange af de udtryk der blev brugt i materialet. Det var også svært for personalet at formidle de aktiviteter der var forslået, da de var svære. For vuggestuen viser det sig at det er meget svært for de små børn at følge den fantasiunivers – det er for ukonkret. Det var for svært for personalet at forenkle materialet og derfor fik vuggestuen ikke det store udbytte af emneugen. Vi har besluttet at vi fremadrettet ikke vil bruge happelappeland igen da det fortrinsvis er for de lidt ældre børn end børnehavebørn.
 2. Det fysiske og æstetiske læringsmiljø. To punkter vi vil have fokus på er at ”dække op til leg” og lave rum i rummet.

Stuerne i børnehaven er blevet indrettet så der er kommet nye legemiljøer der er mere gennemskuelige. Der er kommet billeder op så man kan se hvad man kan lege der. Billeder på kasser så man kan se hvad der i dem. Flere nye legestationer

 

 1. Bevidstgøre personalet om at når vi regulerer børn, tale om det som barnet skal gøre i stedet for at sige det som er forkert og vise med vores handling og ord at barnet har værdi og barnets perspektiv er vigtigt.

Vi har på personalemødet drøftet vigtigheden af hvordan vi taler til børn. At have fokus på det vi gerne vil se mere af. Fokuserer på det barnet gerne må fremfor det vi ikke vil have. Øve os i ikke at sige ”du må ikke”…….. men ”jeg vil gerne have at du”….

 

 1. Vi vil arbejde med et punkt hver måned for at bevidstgøre personalet om de 12 pædagogiske mål for sammenhæng mellem læringsmiljøer og børns læring.

Det vidste sig hurtigt at det var svært at arbejde med de nye fokusområder. Det var mere ukonkret og på den måde sværere at lave aktiviteter ud fra. På stuerne brugte vi smittemodellen til at synliggøre hvordan vi arbejdede med de enkelte områder og på den måde har vi lært vores læreplan bedre at kende

 1. Ejerskab i personalegruppen. Målet er at fastholde det personale vi har. Omtale fra personalet. ” I min børnehave der……..

Vi må desværre erkende at vi ikke helt er nået i mål med dette.

Det lykkedes ikke altid at få ansat dem der passer bedst ind i vores institution. Vi vil dog fortsat arbejde videre med at fastholde den personalegruppe vi har nu da det er vores overbevisning at vi nu har et godt og alsidigt team i huset. Vi er meget lydhøre overfor de ønsker som personalet kommer med, det gælder både i forhold til arbejdsliv og privatliv. Vi prøver at tilpasse arbejdsplaner så de passer til hver enkelt medarbejders privatliv. Ligeledes tager vi stor hensyn til at man kan få fri når man har brug for det. Der er gode mulighed for sparring omkring både arbejdsliv og privatliv med leder, som altid har en åben dør på kontoret.