Mål

Pinsekirkens Børnehave

Mål 2020

  1. Emneuge i uge 26.
  2. Dannelse vil vi arbejde videre med.
  3. Vuggestue og børnehave skal integreres som en samlet enhed. Vi skal opretholde vores gode ry både i vuggestue -delen og børnehave – delen.
  4. Styrket læreplan arbejder vi videre med både som skriftlig rapport og i vores hverdag, så vi får styrket læreplan til at blive udmøntet i vores hverdag.
  5. Børnemiljø vil vi inddrage i styrket læreplan.

 

MÅL 2020 Evaluering
1. Emneuge kom til at handle om HoppeLoppeLand. På grund af corona, var vi opdelt på stuerne. Vi have mange begrænsninger pga. corona. Vi havde emnet over en længere periode, opdelt pr. stue. Uden fælles mad og uden fælles opstart.

  1. Dannelse arbejde med i 2 måneder i løbet af året. I den ene måned arbejdede vi med bræt spil og lign. Spil. Vi arbejdede med at sige farvel og goddag og at de enkelte børn skulle svare med et godmorgen/farvel.
  2. For at sikre at både børnehave og vuggestuen opretholdt det samme ry og rygte som vi har været vant til, har vi arbejdet meget med lære de nye medarbejdere op i ånden/værdi-sættet i vores hus. Vi har dels lært op gennem sparringspartnere og dels haft ”gamle” medarbejdere på hver stue, som kan lære de nye op. Vi har fordelt de ”gamle” voksne så de var forbilleder for de nye.

For at sikre at vi var et hus, et fælles ejerskab er vi blev udfordret meget. Da corona har gjort at vi skulle være så opdelt som muligt. Vi har været lige så meget sammen som restriktioner har tilladt. Men det betyder, at vi mangler fællesskabsfølelsen. At vi mangler, fælles at holde emneuge, åbent i ferier osv.
I personalet har vi så meget vi måtte, sagt godmorgen og farvel til hinanden. Vi har holdt fælles møder. Vi er har holdt pauser sammen. Vi har haft øje for hvornår vi kunne hjælpe hinanden.

  1. Styrket lære plan og evaluering af styrket læreplan har vi arbejdet med. Vi har hver måned haft et ”rødt blad”=et læreplanstema som måneds tema. Vi har arbejdet med det udfra vores læreplan. Det er vigtigt for os at læreplan og vores hverdag afspejler hinanden. Personalet har samlet skrevet vores læreplan og det betyder, at læreplanen er et arbejdsredskab i hverdagen.
  2. Børnemiljø er en del af vores læreplan. Vi udarbejdede vores børnemiljø dels ved samtale/interview med børnene og dels ved observationer foretaget af personet.

 Mål for 2021
1. Fri for mobberi som emneuge og som faglig opdatering i personalet
2. Få alle nye personaler til at opleve ejerskab over vores børnehave/vuggestue. Arbejde for at børnehave og vuggestue bliver et fælles hus
3. PREP kursus +forældremøder – projekt stærke familier.
4. Styrket læreplan – implementering
5.Første hjælps kursus for personalet