Mål

Pinsekirkens Børnehave
Evaluering af mål for 2019.
 1. Al personale skal gennemgå opfølgning af første hjælp.
  Vi gennemgik førstehjælpskursus sammen med Jerne Børnehave. Al personale fik certifikat. Vi gennemgik hjertestarter, første hjælp til børn, hvordan redde en person, hvad gør vi når ulykken sker.
 2. Vi arbejder med styrket læreplan. Vi vil deltage i kursus vedr. emnet og på personalefredag vil hele personalet arbejde med styrket læreplan.
  DLO afholdt kursus om styrket pædagogisk læreplan og ydermere deltog vi i et kursus om Scient. Vi har på 2 personalefredage arbejdet med indhold af styrket læreplan. Vi har defineret begreber i styrket læreplan. Vi har i løbet af året fået styrket læreplan og dens begreber til at blive en integreret del af vores hverdag.
 3. Vi udarbejder ny APV.
  Alle medarbejdere skulle svare på APV. Svarene blev samlet. Vi har arbejdet med Arbejdsmiljø og vil fortsat sætte dette højt på dagsorden. Vi har på et kursus om arbejdsmiljø modtaget et hæfte om hvordan vi fortsat sikrer et godt arbejdsmiljø. Dette er givet til personalet så de kan orientere sig.

Børn

 1. Vi vil særligt i år satse på motorik.
  Vi har arbejdet med motorik, både på ture og på legepladsen. Vi laver gerne motorikbane ude i hallen. Igennem DPU måler vi alle børns evne til grovmotorik og kan her få ideer til hvad vi skal træne/lege.
 2. I styrket læreplan er et nyt ord dannelse. Vi vil arbejde med begrebet i personalegruppen. Tale pænt til hinanden, have ro til at spise, respekt for voksne og børn osv.
  Vi har i den sidste halv del af året, arbejdet med dannelse. Vi havde et emne hver måned, som vi arbejdede med på stuerne.
  I oktober havde vi fokus på at sige godmorgen og farvel.
  I november havde vi fokus på bræt-spil.
 3. Emneugen skal handle cirkus.Vi havde en spændende uge om cirkus. Vi sluttede af med en forestilling, som blev optaget og filmen blev vist til forældrene. Børnene havde selv alle roller.
 4. Vi vil arbejde med støjniveauet i børnenes tale.
  Vi har arbejdet meget med hvor højt vores børn taler.
  På stuen for de største børn har vi indført helt ro de første minutter når vi spiser. Det har givet en god og tiltrængt pause til både børn og voksne. Vi vil udbrede dette til de andre grupper.

Mål 2020

1. Emneuge i uge 26.

2. Dannelse vil vi arbejde videre med.

3. Vuggestue og børnehave skal integreres som en samlet enhed. Vi skal opretholde vores gode ry både i vuggestue -delen og børnehave – delen.

4. Styrket læreplan arbejder vi videre med både som skriftlig rapport og i vores hverdag, så vi får styrket læreplan til at blive udmøntet i vores hverdag.

5. Børnemiljø vil vi inddrage i styrket læreplan.