Mål

Pinsekirkens Børnehave

Mål 2024

 1. Emneuge – motorik i 2024 – fri for mobberi i 2025 – sprog i 2026 – gentager disse 3 emner hver 3. år. Personalet deles op i 3 grupper. Emneugen er for alle børn. Vigtigste er samhørighed/fællesskab
 2. Evaluering af læreplan
 3. Høst tema i efteråret
 4. Ejerskab for personalet
 5. Skab langsomhed – følg barnets perspektiv. Læs artikel:

Det stille oprør: Pædagoger og forskere insisterer på langsomhed 

’Langsom pædagogik” vil gøre op med det opskruede tempo i institutionerne og bringe betydningen af god tid, langsomhed og kontinuitet tilbage som selvstændige pædagogiske værdier. Og fænomenet vinder frem både i forskningen og i praksis.

Mål for 2023
1. Børnemiljø vurdering

 1. Forældre tilfredsheds undersøgelse
 2. Førstehjælpskursus
 3. Emneuge HappeLappeLand
  5. Det fysiske og æstetiske læringsmiljø. To punkter vi vil have fokus på er at ”dække op til leg” og lave rum i rummet.
 4. Bevidstgøre personalet om at når vi regulerer børn, tale om det som barnet skal gøre i stedet for at sige det som er forkert og vise med vores handling og ord at barnet har værdi og barnets perspektiv er vigtigt.
 5. Vi vil arbejde med et punkt hver måned for at bevidstgøre personalet om de 12 pædagogiske mål for sammenhæng mellem læringsmiljøer og børns læring.
 6. Ejerskab i personalegruppen. Målet er at fastholde det personale vi har.
  Omtale fra personalet: ”I min børnehave der ……”