Kerneværdi

Pinsekirkens Børnehave

At skabe udvikling og trivsel for det unikke barn.

Med udvikling mener vi:
Trivsel kan give udvikling
Selvstændighed – mod på livet
Læring
Sociale værdier

Med unikt barn mener vi:
At ud fra det kristne menneskesyn er vi alle noget særligt, da jeg er skabt af Gud
Vi ser hver enkelt barn og giver tid
Anerkender hvert enkelt barn
Forskelligheder respekteres
Alle har lige værdi

Med trivsel mener vi:
Omsorg for barnet
Tid
Relationer
Tryghed
Nærvær
Anerkendt
Engagerede voksne
Rollemodel

Det er ok at sige nej til
*at lede efter ting
*Vinke – i et andet rum end jeg er i
*Forældre der gerne vil hygge snakke
*Forældre der vil have rådgivning