Forældremøde

Referater

Referat fra Forældremøde september 2022

Velkommen.

Velkommen til alle os voksne.
Hvor er det hyggeligt at være sammen efter 2 år uden forældremøder.
Vi er glade for at være sammen med jeres børn i hverdagen.
Vi synes, at vi har en god hverdag.
Med ro og tryghed og tid og nærvær.
Hovedord – jeg arbejder for – dette bliver ved med at være vores hovedord.
Vi har også være lidt presset de sidste år dels af coronaen og dels

At vi oprettede en vuggestue for nu 2 år siden og fik delt vores faste personale.
Vi har de sidste år haft en forskellige voksne inde og håber at vi nu har de- faste hænder som kender alt til hverdagen og til alle rutiner
Inden corona og inden vuggestue var vi forkælet med gode gamle kendte voksne.

Nu er vi godt i gang med en ny gruppe.
Vi er tilbage med åbne stuer frem til kl 9 og igen om eftermiddagen,

jeg er tilbage i hallen om morgenen – hvor der med afsked fra mor/far både kan være gråd, smil og snak og vink og farvel til far/mor–
Trygt og rart at komme her. Sådan skal være hos os

Vi kender alle hinanden.
Jeg har tirsdag eftermiddag i vuggestuen. Så jeg også er tryg ved børnene i vuggestuen og omvendt.

Dog har jeg min trygge base på min stue.

vores økonomi er god og derfor kan vi have en hverdag – hvor ro – tryghed – tid – nærvær er hovedord.
For os voksne og jeres børn.

 

Så vi skal gerne fastholde en rolig og tryg hverdag.
Det gør vi ved hele tiden at prioritere penge, timer, ressourcer.
Vi har igennem de sidste år oparbejdet en god egenkapital og derfor har vi en tryghed i fremtiden.

 

Vuggestue:

Mona, Majbritt, Sandie, Kristina og Pernille

16 børn  lige nu – her er pres på pladserne.
Vi har mange små babyer som gerne vil ind hos os.

 

Frø:
Astrid, Suzette, Bettina
15 børn
Her er 1 ledig plads

 

Blæk:
Ewa, Sharmim, Cecilie (3 formiddage) Annie
23 børn

Grundnormering
Blæk 24 skolebørn eller næsten skolebørn
Frø vippe mellem 20 børn op til 24 børn
Vuggestue 16 børn – max 23 børn – dette er som vippeordning.

 

Forældre – vi vægter daglig snak med jer – har vi ikke tid – finder vi tid – opstartssamtaler efter 3-6 måneder – mangler du en samtale hiver du bare fat i dine voksne.

Vi prioriterer tid til børn foran jer, som forældre.

 

Præsentation.
Hvis jeres barn siger jeg vil gerne hjem og lege med….. så kan det være rart at se hvem de forældre er.

Vi gør nogle forskellige ting. hvor du kan se og snakke med de andre forældre – som indledning til at lave en legeaftale – tør du lade dit barn tage med en lege kammerat med hjem.
Jeg vil gerne at alle rejser sig og siger sit navn – stuen navn.

Valg til Forældrebestyrelsen.  Se papir

Vi skal have valgt 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Alle forældre der har barn i børnehaven kan stille op – senest denne aften.
Måske kunne det være fint at have en fra hver stue.

 

Følgende tre forældre er blevet valgt til forældrebestyrelsen:

1.Louise
2. Teis
3. Allan

 1. Jane er suppleant

 

*Vi arbejder med styrket læreplan.
Læreplanen på hjemmesiden.
Vi har udarbejdet en læreplan i 2019 og revurderet den i 2022.
Vi arbejder hver måned med et læreplans tema.
Personalet skal vænne sig til den ændring at alt hvad de laver, skal være under læreplanstema. Før var de mere frie til at vælge frit, men nu skal de arbejde med det samme læreplanstema alle stuer på en gang. Vi kan hjælpe hinanden og sparre med hinanden.

 

*Vi arbejder godt sammen med de andre private og selvejende børnehaver. Både som ledere, personalet om arbejdsmiljøkursus, Vi plejer at have grundlovsdagsarrangement for børn sammen.

 

Info fra huset.

Vi forsøger at bruge al tid på børn. Ikke praktiske opgaver. Ikke kontor arbejde. Alt sammen er tid der går væk fra børnene.
Hovedvægten hos os -er og bliver jeres børn – for tid til børn – nærhed – ro – tryghed – snak – er og bliver det vigtige, det bliver jeg ved med at kæmpe for. I alle økonomiske overvejelser omkring børnehaven.

 

Venteliste – Vi har brug for mange børn på ventelisten for at få fyldt op.
Ser lovende ud.
Jeg vil gerne hvis I vil hjælpe med at reklamere for os. På Esbjerg mødregruppe eller til kollegaer eller venner. Hjælp os gerne. Faktisk er i vores bedste reklame.
Det betyder jo også.
At hvis I ikke kan reklamere for os. Fordi dit barn ikke bliver set, eller fordi vi smiler for lidt eller …..

Så vil jeg gerne høre det. Lytte vil vi altid – ændre nogle gange.
Nyheder/viden /husk:

Blog – forsøger at lave to gange om ugen – det er ikke helt lykkes
ændringer/nyheder på hjemmesiden – så forældre får besked hver gang,

Du kan vælge at følge med på Blog/nyheder, så får du info eller alt kommer på døren/entreen

I dag kommer det på blog, vigtigere ting kommer på nyhedsbrev og alt på opslagstavle på døren.

 

Garderobe – vil gerne at alle forældre selv kigger deres børns garderobe igennem hver dag.

 

Ferie – Alle børn må have 5 ugers ferie i løbet af et år – Hjemme har børn brug for tøffetid – altså tid hvor I ikke nødvendigvis skal i Legoland, til Portugal eller hvad vi kan finde på af gode aktiviteter – men tid hjemme i ro og med dage, hvor I sammen har god tid. Det er opbyggende tid – Er du enig? Vi kan tro at vi skal nå så meget med vores børn: Men hvad er bedst for dit barn – tid med dit barn eller Legoland. Hvad har vigtigst for dit barn?? Tid og ro med dig eller seje oplevelser som koster penge og som kræver at du skal arbejde endnu mere. Måske skal vi prioritere – hvad vil jeg give mit barn. Min holdning – behøver ikke at være enige og jeg ved godt at jeg er gammel og at det er en gammeldags holdning. Men jeg tror stadig på at tid og nærvær og ro og at vi i familierne passer på hinanden er gode værdier.

Sommer – hos os er der mindst 4 voksne pr uge. Vi sætter antal voksne på efter hvor mange børn der er – skal I hjælpe os med at prioritere vores time forbrug – så er det så præcis ferie tilmelding som mulig. Vi blander vuggestue og børnehave. Forsøger at holde så opdelt vi kan, men efter behov er vi samlet. Der er mindst 1 fra vuggestuen.

 

Velkomstfolder – håber at al den info stod der som I havde brug for. Manglede der noget vil vi gerne høre det

 

Tværs – støtte – samarbejde omkring børn og jeres børns trivsel –

 

Syge børn – kan være svært at vide hvornår de må komme  – kastet op om natten – nej til at komme.
Forældre er presset, men vi kan ikke modtage syge børn.
Altså barnet skal kunne følge en almindelig hverdag.

Kommende arrangementer – se plance – hjemmeside – hvad sker der?

Emneugen 20-24 juni – natur – Sandi og Ewa planlægger ugen for os.

Marbæk – bus frem og tilbage – ikke sove – natur
Sommerfest/arbejdsfredag
Bedsteforældre formiddage – giv gerne dato til bedsteforældre

Mål for 2022

 1. APV skal fornyes.
 2. Emneugen – emnet er:
 3. Personalet skal måned for måned arbejde med styrket læreplan. Vi har 1 tema pr måned som skal danne grundlag for alle aktiviteter på stuen.
 4. Vi vil arbejde med emnet evalueringskultur i hele personale gruppen. Begynde på vores personalefredag i febr. 2022.
 5. Barnevognsskur
 6. Legestativ på legeplads
 7. Personalet skal lave smittemodeller for læreplanstemaer.

 

Vores børnehave har et særligt værdi sæt – kristne værdier –

Børnebibeluddeling – vores værdi grundlag
Betalt af borgfonden og Pinsekirken – ikke af drift.
Fredags samling

 

*DLO – er vores organisation som hjælper med det politiske arbejde for private børnehaver

Minimumsnormering
1 voksen pr 3 vuggestue (op til 3 år)og 6 børnehave 2024 –

Det regeringen er efter er de private børnehaver hvor der er en ejer som tjener penge på børnepasning. Det gør vi ikke hos os.
Hos os bliver der ikke trukket penge ud til en ejer/ til andet end børnehaven. Non profit –
VI har en egenkapital som bliver i børnehaven

Ønsket om stabilitet i grupperne ift. Ansættelser.
Deler jeg med alle jer.
Vi må indrømme at vi har haft for mange ansat – for kort tid- håber nu at vores faste ansatte er dem vi skal have.
Alle mine ansatte skal trives for at grupperne fungerer bedst muligt. Det arbejder vi meget med. Både socialt og fagligt i hele huset og grupperne som mindre enheder.

Hvis et af jeres børn har brug for ekstra hjælp kan vi gøre flere ting:
Vi vil altid tale med jer.
Hvad skal der gøre?
Vi kan byde ind med ekstra hjælp
Samtykke erklæring – jeres underskrift så I ved altid hvad vi søger hjælp til- talepædagog, psykolog eller fys kan komme og se barnet.

Vi kan søge om støttetimer  – jeres underskrift
benyttes til at hjælpe et barn videre i deres udvikling
søge og til børn som har behov for ekstra støtte i forhold til den almindelige normering
Tværs møde – hvor I deltager – områderådgiver, talepædagog, fys eller/og psykolog kan komme med sparring

Vi har købt et nyt legestativ i stedet for det blå.
Vi kommer jo nok til at mangle hænder/hjælp når og hvis der skal graves ud, måske nogen kender nogen med kontakter osv. Hvad vi skal bruge ved vi ikke endnu.

Vi har valgt at lade prisen stige til de samme priser som der er i Esbjerg kommune.
Først fordi at vi tænker at i får samme kvalitet her som i de kommunale børnehaver/vuggestuer.
Og fordi at de kommunale spørger hvorfor vil I være billigere. Er jeres kvalitet dårlige?

Det var en bred vifte af info fra børnehaven.

 

Spørgsmål/ønsker til bestyrelsen/stuerne/ledelsen/
Sig frem

 

 1. Et ønske fra forældre er at der kommer et billede af nye personaler op på væggen så man kan se hvem der er her.
 2. Har i mulighed for bedre normering end den, regeringen udmelder – vi bruger alle pengene på børnene.
 3. Planen med legepladsen for vuggestuen – der gives udtryk for at den er meget lille -især for de ældste vuggestue børn – de ældste vuggestuebørn kan indimellem komme over på den store legeplads.
 4. hvornår er det bedst at få snakket med personalet, det kan føles som om vi forstyrrer personalet – vi kan oftes få det til at passe ellers laver vi en aftale på et senere tidspunkt. Hvis det er noget der er brug for ro til er det godt at få det planlagt.