Forældremøde

Referater

Referat fra Forældremøde september 2020

Valg til Forældrebestyrelsen.
Vi skal have valgt 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Alle forældre der har barn i børnehaven kan stille op – senest denne aften.
Måske kunne det være fint at have en fra hver stue.

Følgende tre forældre er blevet valgt til forældrebestyrelsen:
1.Thea
2. Teis
3. Rasmus
Suppleant Jane og Elena

Velkommen.

Velkommen til alle os voksne.
Vi er glade for at være sammen med jeres børn i hverdagen.
Vi synes, at vi har en god hverdag. Med ro og tryghed og tid og nærvær. Hovedord – jeg arbejder for – dette bliver ved med at være vores hovedord.
Vi har også ”fået lov til” at prøve – at være presset – da coronaen kom til Danmark og vi skulle være opdelt. Og nu har vi haft en del sygdom. Pernille er desværre sygemeldt med stress lignende symptomer.
Vi oprettede en vuggestue og fik delt vores faste personale. Så der blev vi presset og fik lige smagt det, at vi mangler hænder  – faste hænder som kender alt – vi har været forkælet med gode gamle kendte voksne– at vi ikke kan nå alt det et barn har behov for, det vil vi kunne – jeg vil ha tid til at være i hallen om morgenen – med smil og snak og vink og farvel til far/mor– vores økonomi gør, at vi kan ansætte ekstra, så det har vi gjort – for vi vil have en almindelige hverdag – hvor ro – tryghed – tid – nærvær er hovedord.
For os voksne og jeres børn.

Så vi skal gerne fastholde en rolig og tryg hverdag.
Det gør vi ved hele tiden at prioritere penge, timer, ressourcer.
Vi har igennem de sidste år oparbejdet en god egenkapital og derfor kan vi bruge hver en krone nu og hvis vi møder dårlige tider, har vi en egenkapital at trække på. Så økonomien har vi styr på, men vi lever lige på grænsen.

Vi har ved coronaens start oprettede en vuggestue. Den har vi betalt.
Så nu skal vi afskrive vores udgift.
Forventer at vi kan afskrive dette over 5 år.
Vuggestuen er godt i gang.
Børnene derover har det godt sammen med Mona, Majbritt, Jane og Frederikke.
De har travlt. Men de har det godt.
Vi har air condition på varme dage – men forkølelse hos børn har gjort at vi har skruet mere op for varmen. Vi skal lære at styre den varme.

Vuggestue:
Mona, Majbritt, Jane og Frederikke
16 børn
Legeplads – vi har fået lavet en legeplads til vuggestuen med stakit.
Sovepladser – ikke helt på plads, men vi er i gang med forskellige muligheder.
Køkken skal spærres ved indgang – dette mangler vi at ordne.

Frø:
Pernille sygemeldt
Preben, Bettina og Maria
20 børn
De har modtaget mange nye børn efter corona – hvor alt planlægning gik i stykker.
De har skullet finde nye pladser og roller i gruppen som voksne og derfor vil der frem til jul blive tilført lidt flere timer end ellers så vi lige kan få gruppen helt på plads.

Blæk:
Ewa, Peter og Ida
24 børn
Flest gamle børn
Få nye
Her er mange støttetimer – så de fleste formiddage er vi 4 voksne.

Grundnormering
Blæk 24 skolebørn eller næsten skolebørn
Frø 20 børn
Vuggestue 16 børn – max 23 børn – dette er som vippeordning.

Forældre – vi vægter daglig snak med jer – har vi ikke tid – finder vi tid – opstartssamtaler er vi bagefter med – vi prioriterer tid til børn foran jer, som forældre.

Præsentation
Jeg vil gerne at alle rejser sig og siger sit navn – stuen navn.

*Vi arbejder med styrket læreplan.
Vi har fået udsat datoen til udgangen af 2020. Hvor vi skal have implementeret læreplanen i vores hverdag. Omkring juletid kommer læreplanen på hjemmesiden. Indtil nu har forældrebestyrelsen set udkastet til den.

*Vi arbejder godt sammen med de andre private og selvejende børnehaver. Både som ledere, personalet om arbejdsmiljøkursus, Vi plejer at have grundlovsdagsarrangement for børn sammen men i år havde vi ikke mulighed for det grundet corona.

*DLO – er vores organisation som hjælper med det politiske arbejde for private børnehaver

Info fra huset.
Vi forsøger at bruge al tid på børn. Ikke praktiske opgaver. Ikke kontor arbejde. Alt sammen er tid der går væk fra børnene.
Hovedvægten hos os -er og bliver jeres børn – for tid til børn – nærhed – ro – tryghed – snak – er og bliver det vigtige, det bliver jeg ved med at kæmpe for. I alle økonomiske overvejelser omkring børnehaven. Jer der med i bestyrelsen ved at forbrug af penge, i forhold til støtte timer og al vores økonomi i øvrigt altid er til diskussion.  Jeg kæmper fortsat for al økonomi til voksen timer.

Venteliste – Vi har brug for mange børn på ventelisten for at få fyldt op. Ser lovende ud.

Blog – nyheder på hjemmeside – vi arbejder med at lave en ny hjemmeside og få blog og ændringer/nyheder på hjemmesiden – så forældre får besked hver gang, der kommer en nyhed. Det har været et ønske fra jer og det arbejder vi med, at det kan lykkes.

I dag kommer det på blog og opslagstavle på døren.
Det kan være om alt der sker i børnehaven:

Garderobe – vil gerne at alle forældre selv kigger deres børns garderobe igennem hver dag.
Forældrekaffe – er tænkt som den time ca en gang hver anden måned, hvor du kan se og snakke med de andre forældre – som indledning til at lave en legeaftale – tør du lade dit barn tage med en lege kammerat med hjem.

Ferie – Alle børn må have 5 ugers ferie i løbet af et år – Hjemme har børn brug for tøffetid – altså tid hvor I ikke nødvendigvis skal i Legoland, til Portugal eller hvad vi kan finde på af gode aktiviteter – men tid hjemme i ro og med dage, hvor I sammen har god tid. Det er opbyggende tid – Er du enig? Vi kan tro at vi skal nå så meget med vores børn: Men hvad er bedst for dit barn – tid med dit barn eller Legoland. Hvad har vigtigst for dit barn?? Tid og ro med dig eller seje oplevelser som koster penge og som kræver at du skal arbejde endnu mere. Måske skal vi prioritere – hvad vil jeg give mit barn.

Sommer – hos os er der mindst 2 voksne pr uge. Vi sætter antal voksne på efter hvor mange børn der er – skal I hjælpe os med at prioritere vores time forbrug – så er det så præcis ferie tilmelding som mulig. Vi blander vuggestue og børnehave. Forsøger at holde så opdelt vi kan, men efter behov er vi samlet.

Velkomstfolder – håber at al den info stod der som I havde brug for. Manglede der noget vil vi gerne høre det

Besøg af Mette i september – dagtilbudschef – Dette er første gang vi får denne fornøjelse og glæder os til at vise hende vores fantastiske vuggestue og børnehave. Vores vigtigste mål med besøget at give hende et godt indtryk af det vi har.

Tværs – støtte – samarbejde omkring børn og jeres børns trivsel –

Svært at vide med corona – hvornår er vi syge? For meget syge? Snot næse!

Ansat Maria der begyndte 1-9-20 og ansat Astrid 1-10, vi vil bruge lidt flere penge på timer den næste periode, da personalet har været lidt for presset – en ansættelse giver at vi igen får ro på og mod på livet. Vi vil blive ved at være et hus hvor tid, ro og nærvær er hovedord.

Kommende arrangementer
Bliver måske ændret – corona.
Bedsteforældredag .- aflyst
Emneugen i næste uge – bliver også berørt – happelappeland

25 års jubilæum – 16-11-20.Vi kan ikke bruge dette som branding ifølge retningslinjer for covid 19.

Spørgsmål.

  • Ros til personalet – både for håndtering af covid 19 –
    og for vores daglige arbejde. Det føles trygt at aflevere sit barn. Hvis personalet er presset kan det ikke mærkes af os forældre, vi oplever ro og tryghed.
  • Forældre fra kirken vil gerne invitere til deltagelse i børnekirken – næste gang søndag i uge 42.
  • Helena orienterer om at vi holder fredags samling og at alle forældre gerne skulle være informeret. Synger 3 sange om Gud, hører en ny bibelhistorie og beder fadervor. På grund af covid 19 foregår det lige nu stuevis.
  • Ejerbestyrelsen er alle fra kirken og står for økonomi og har ansvaret for økonomi.
  • Et spørgsmål er hvordan er børnehaven opstået
  • Stor ros til personalet – I har klaret det mega godt og stort nærvær.
  • Kæmpe ros
  • Garderobe i kælder – kan det laves som rumdeling – de købte/orginale? Helena svarer at vi har hentet et tilbud hjem. Og ja det kunne vi godt få ordnet. Grunden til at vi ikke har fået det ordnet er, at vi prioriterer penge på nærvær og voksentimer og ikke på garderober. Vi vil tage det med i vores overvejelse.