Forældrebestyrelsen

Pinsekirkens Børnehave

Forældrebestyrelsen består af:
Teis Kristensen(Hans Christian, Edith og Ingrid’s far) teiskristensen@gmail.com
Louise Schlosser Mose(Esthers mor – fra Frø-stuen)louise.schlosser@rsyd.dk
Allan Alstrup Drejer (Vera og Karls far fra vuggestuen) allan.alstrup@gmail.com

Præsentation fra bestyrelsesmedlem:
I Pinsekirkens Børnehave består bestyrelsen af tre medlemmer fra kirken (ejer), børnehavens leder og souschef, en medarbejderrepræsentant samt tre forældremedlemmer. Ejerdelen i bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift og udvikling. I ejerbestyrelsen sidder Rolf Rasmussen og Sam Michaelsen. Billeder og mail adresser står på opslagstavlen i børnehavens første entre.

I bestyrelsen oplever man som forældre en stor medindflydelse og mulighed for at være talerør for en meget engageret og stærk forældregruppe. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen hvor børnehavens ejere og ledelse ønsker et samspil og stor åbenhed omkring den måde børnehaven drives på.

Det nærvær og engagement man oplever i dagligdagen i Pinsekirkens Børnehave går igen i bestyrelsesarbejdet, der er præget af et udtrykt ønske om at skabe og udvikle en børnehave som gør en forskel.

Pinsekirkens Børnehave har klare værdier og holdninger som skaber et miljø, hvor børn trives og udvikles. Det er blandt andet det, sammen med nogle gode fysiske rammer og en høj medarbejdernormering, der gør at Pinsekirkens Børnehave, er efterspurgt hos forældre som ønsker lidt mere for deres børn.

Har du spørgsmål til Pinsekirkens Børnehave set fra forældresynsvinkel, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens forældrerepræsentanter. Vi hører meget gerne fra jer forældre.