Hvad sker der?

Kommende arrangementer i Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue 2020
Fredag d. 12. februar  Fastelavn. Kom udklædt. På grund af restriktioner for corona må/kan vi ikke modtage et barn som ellers er hjemme, til at fejre fastelavn.
Tirsdag d. 23. marts Påskefrokost. Ingen madpakker. Husk formiddagsmad. Opdelt i vuggestue og børnehave.
Fredag d. 26. marts Afslutning for skolebørn/afslutning på frø/i vuggestuen. Forældrekaffe kl. 14.00.
Søndag d. 9. maj
Lørdag d. 5. juni21-25. juni
Morsdag – laver en lille overraskelse til mor
Farsdag – laver en lille overraskelse til farEmneuge – uge 25
28. september+
18. november+
11. januar
Forældremøde – styrkelse af familierne.
Valg til forældrebestyrelsen bliver d. 28. september
Fredag d. 27. august Sommerfest/arbejdsfredag 14 til 18.30
7+8+9 september Marbæk –
Forældrekaffe i Marbæk torsdag d. 9. september kl. 14.00
Bus kører kl. 9 og retur kl. 15