Sprogvurdering

General information

Vi laver sprogvurdering på alle de to-sprogede børn og de børn som ikke kan tale dansk, når de begynder i børnehaven. Vi laver sprogscreeningen udfra materialet Dansk Pædagogisk Udviklings beskrivelse, her under sprog-afsnittet.

Ønsker I forældre at få jeres barn sprogvurderet, skal I henvende jer til stuen og bede om at få en sprogvurdering. Vi vil enten henvende os til talepædagogen eller udarbejde en DPU. Vores primære mål er, at vi tidligt kan sikre, at et barn får hjælp til sine sprogvanskeligheder.

I vores vurdering vil sproget indgå på lige fod med sociale, motorik, hukommelse, opmærksomhed, leg og aktivitet, selv regulering, færdigheder i dagligdagen.

Oplever vi i børnehaven at sproget, udtalen, ordforrådet eller ordforståelsen ikke udvikles alderssvarende, da vil vi kontakte jer forældre og tage en snak om de sprogvanskeligheder I og vi ser hos barnet . Derefter taler vi med talepædagogen og laver en indstilling på barnet. Talepædagogen vurderer barnet udfra sprogøvelser og små sproglege.

Har I spørgsmål omkring jeres barn og sproget, da kom endelig og tal med personalet.