Blæksprutter

Generel information

Blækspruttestuens telefon nr. : 4268 2948.

På Blækspruttestuen går de 24 ældste børn i børnehaven sammen med pædagogerne Ewa og Annie og medhjælperne Sharmim og Cecilie.

På stuen har vi fokus på at støtte børnene i at blive skoleklare. Det vil sige, at vi arbejder henimod, at børnene selv kan mere og mere alt afhængig af alder og niveau. Børnene erfarer, at de kan selv. Dette giver succesoplevelser og selvstændighedsoplevelse. F.eks. når de selv tager tøj på og når vi skal på legepladsen. Succesoplevelser kan være, når et barn kan klare noget som før var svært. Vi opfordrer dem også nogle gange til selv at løse små konflikter frem for altid at hente en voksen.
Fra september tilbyder vi skolegruppe en formiddag i ugen, for de børn som skal starte i skole det kommende år. Der laver de forskellige opgaver og lærer at koncentrere sig om små opgaver.

I ugens løb laver vi forskellige aktiviteter med børnene. Nogle aktiviteter er voksenstyrede (dvs. vi har bestemt, at alle børn skal lave en bestemt aktivitet, som vi mener, at det er godt at alle laver.) Men vi giver også plads til, at børnene har medbestemmelse, og i høj grad selv kan bestemme hvad de vil.
Vi har fokus på at dele børnene op i små grupper i løbet af ugen i de forskellige aktiviteter. Det giver mere ro til fordybelse i aktiviteter og lege, og det skaber ro. Hver lille gruppe har en voksen tilknyttet.

Hver gruppe har én tur-dag hver.

Vi bygger, spiller spil, tegner, laver perleplader, bygger huler, leger lege på legepladsen, maler eller laver andet kreativt der passer til årstiden.

Vi prioriterer også, at børnene har meget legetid, hvor de danner relationer og lærer at være sociale.

Hver dag er der børn som dækker bord og siger “værsgo”, inden børnene må starte på sin mad. Vi prioriterer god bordmanér og hygger med børnene ved bordene.

Til frugt læser vi hver dag en bog. Dette er for at udvide deres ordforråd og øve dem i at lytte og koncentrere sig, og fordi det er hyggeligt at få læst en historie.

Vi fejrer også børnenes fødselsdage, enten i børnehaven eller hjemme hos barnet alt efter familiens ønske. Det er dejligt for barnet at opleve at være i centrum.

Hver måned har vi en maddag, hvor vi inddrager børnene i tilberedning af maden.

Vi arbejder ud fra materialet fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelser og arbejder indimellem med et tema. Det kan være et vaske hænder projekt, kroppen, følelser, sund/usund mad, sanser eller andet.

På vores samlinger (som vi afholder næsten hver dag efter formiddagsmadpakker) lærer børnene at sidde stille, lytte til hvad andre siger og vente på, at det bliver deres tur. Samlingerne bliver også brugt som et læringsrum, hvor vi leger, ser og taler om f.eks. dag, måned og årstal, følelser, være gode venner, massage på hinanden, hvile/slappe af-pause, og snakke om årstider, hvor bor jeg -kende sin adresse, synge børnesange og måske høre børnene om hvad de har lavet i ferien eller weekenden. Til samling bruger vi også tid på at have opmærksomhed på hinanden, hvem er i børnehave, hvem er syg/ferie/fri. Så nogle børn kan vi lege med, og andre må vi savne.

En stue der summer af snak, grin, leg og forskellige aktiviteter.

Vi er som voksne nærværende og udviser ro. Det giver børnene tryghed og gør, at de nemmere kan udvikle sig. Vi har en åben daglig dialog med forældrene og vægter forældresamarbejdet højt.